Zagłosuj na nasz ogród!

Już w przyszłym roku ciesz się nowym ogrodem Poleskiego ??
Zachęcamy do głosowania w tegorocznym budżecie obywatelskim na projekt nr P251KR: Ogrodzona, zadbana przestrzeń parkowa przyjazna dla ludzi i małych zwierząt dostosowana do działań artystyczno- rozrywkowych.
Lokalizacja: ul. Krzemieniecka 2a.

Opis zadania: Ogólnodostępny park, przyjazny dla rodzin z dziećmi, wspaniałe miejsce spotkań lokalnej społeczności; oświetlone, zielone, przyjazne dla mieszkańców i zwierząt.

Dzięki realizacji projektu na terenie o powierzchni ok. l hektara przy Poleskim Ośrodku Sztuki zostanie zrewaloryzowany i zorganizowany ogród z:
• huśtawkami ogrodowymi,
• przestrzenią na parkiet taneczny,
• ławeczkami,
• altankami,
• zadbaną zielenią,
• miejscami na grilla,
• łąkami kwietnymi dla pszczół i innych owadów.
Podjęte działania w ramach projektu:
– realizacja projektu zagospodarowania (plan nasadzeń, oświetlenia, systemu nawadniania)
– uporządkowanie drzew i krzewów oraz uporządkowanie terenu w celu zasiania trawy i stworzenia przestrzeni na łąki kwietne i wysokie grządki.
– wykonanie nowych nasadzeń i wykonanie systemu nawadniania.(Park wzbogaci się o wiele nowych krzewów, bylin i kwiatów w tym nasadzenia miododajne)
– zwiększenie bioróżnorodności parku to również nowe drewniane budki lęgowe, hotele dla owadów, domki dla wiewiórek, a przede wszystkim łąki kwietne.
– dla zachowania naturalnego charakteru parku pozostawimy także niektóre martwe pnie drzew, jako miejsca schronienia dla małych ssaków.
– ponadto zostaną stworzone przestrzenie relaksu z wykorzystaniem tzw. małej architektury ogrodowej- ławki, stoliki, huśtawki ogrodowe, altanki itp.
– zostanie zbudowany przestrzeń na parkiet do tańca na potańcówki plenerowe i koncerty,
– zostanie przygotowana przestrzeń do grillowania.

Głosowanie internetowe będzie możliwe: od godziny 00:00 w dniu 14 września 2019 r. do godziny 24:00 w dniu 6 października 2019 r.

https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/

X