XI EDYCJA AKCJI DOTKNIJ TEATRU

HAWA4727

XI EDYCJA AKCJI DOTKNIJ TEATRU
W 2020 ROKU W ŁODZI
ODBĘDZIE SIĘ POD HASŁEM
OBECNOŚĆ
ZAPRASZAMY DO AKCJI ŁÓDZKIE INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I NIEZALEŻNYCH ARTYSTÓW.

Jak dołączyć do DT20/ ŁÓDŹ?
1. Zapoznaj się z REGULAMINEM DT 2020 www.dotknijteatru.pl

2. Pobierz wniosek zgłoszeniowy:
A. DT 20 ZGŁOSZENIE. WYDARZENIE ARTYSTYCZNE
B. DT 20 ZGŁOSZENIE. WYDARZENIE EDUKACYJNE

3. Wypełnij i prześlij zgłoszenie do 20 września 2019 r.:
– w wersji elektronicznej na adres koordynatorki projektu DT Poli Amber: pola.amber@gmail.com
– w wersji papierowej na adres: AKADEMICKI OŚRODEK INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, ul. Zachodnia 54/56, Łódź 90-403
(z dopiskiem na kopercie „DT 2020 – wniosek zgłoszeniowy”) lub osobiście w Biurze Organizacyjnym DT w AOIA
UWAGA! DT promuje inicjatywy studenckie!!
Konsultacje i informacje udzielane mailowo. (Adres: pola.amber@gmail.com) oraz bezpośrednio:
Spotkanie informacyjne odbędzie się 9 września 2019 o godz 14.00 w AOIA.

Lista wydarzeń przyjętych do programu zostanie ogłoszona pod koniec października 2019 roku
na www.dotknijteatru.pl.

www.dotknijteatru.pl
www.facebook.com/dotknijteatru

Jednocześnie informujemy, że operatorem DT został Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych.

Fot. DT19: „Tkanka łączna”- reż. P. Grala; aut. HaWa

X