Warsztaty literackie dla dzieci: Odcinek 1 – Indianie

basnie
Baśnie świata na warsztat weźmie Karolina Kołodziej.  Startujemy 25 listopada,  godz. 15.00-16.00
Zabieramy uczestników w fascynującą podróż przez kraje i kultury. Dzieci chętnie sięgają po nowe teksty literackie z odmiennych kręgów kulturowych (bajki japońskie, chińskie, arabskie). Różnorodne teksty stają się pretekstem do poważnych rozmów, a geograficzno-literackie wycieczki kierują uwagę czytelników na problemy obce polskiemu dziecku (np. brak dostępu do wody). Chcemy pokazać środkowoeuropejską wspólnotę – przyjrzeć się dziedzictwu Słowian zapisanemu w baśniach, sięgnąć po teksty z kultury ludowej Węgier, Czech itd. Zamierzamy po raz pierwszy zająć się tekstami pokazującymi kulturę charakterystycznych polskich mniejszości etnicznych – Kaszubów i Ślązaków oraz pokazać początki polskiej bajki literackiej, omawiając wybrane teksty Krasickiego i Mickiewicza, będącego tłumaczem La Fontaine.Zajęcia urozmaicone quizami, zadaniami literackimi i aktorskimi. Dzieci będą samodzielnie i w grupie pracować z tekstem literackim, rozwiną umiejętność czytania ze zrozumieniem i odczytywania ukrytych, metaforycznych sensów tekstu. Dzieci obowiązuje kostium związanym z tematem warsztatu!Zapisy : biuro@pos.lodz.pl.
Koszt jednorazowego warsztatu 25 zł – rodzina (dzieci wraz z opiekunami).

Posty powiązane

X