teatr

girl_reading_a_book1

03 lis: Odczarować lekturę: warsztaty dla szkół

Zapraszamy na szkolne warsztaty „Odczarować lekturę” – zajęcia o charakterze teatralno-literackim  uzupełniające szkolny program nauczania języka polskiego. Cykl spotkań „Odczarować lekturę” zmienia sposób postrzegania kanonu literackiego i pozwala uczniom wyjść poza negatywne skojarzenia z lekturami. Proces warsztatowy będzie oparty o analizę i interpretację literacką oraz działania aktorskie, których zadaniem będzie zmiana postrzegania wybranego tytułu. Zajęcia będą prowadzone w zainteresowanych szkołach.  Zamiast postrzegać lektury jako archaiczne i przestarzałe, postaramy się, by uczniowie dostrzegli w nich zaskakujące wartości intelektualne i artystyczne –…

pexels-photo-6926649-larger

03 lis: Szkolne Towarzystwo Teatralne

Zapraszamy do programu szkolnych kół teatralnych prowadzonych na terenie łódzkich szkół ponadpodstawowych. Opracowany przez nas program zajęć wspiera budowanie przez młodych ludzi kompetencji literackich, krytycznych i interpretacyjnych. Zajęcia uzupełniają i wspierają program nauczania w roku szkolnym 2022-2023. Literatura stanowi punkt wyjścia do diagnozy rzeczywistości i dyskusji o kondycji człowieka i jego postaw wobec współczesnych wyzwań. Dzięki Szkolnemu Towarzystwu Teatralnemu młodzi ludzie wchodzący w dorosłość zyskają możliwość zaistnienia na scenie i podzielenia się z widzami swoimi umiejętnościami i przemyśleniami. Praca nad…