„Studniówka 19” – premiera!

4. HAW04712

„Studniówka 19” – premiera!
Zespół Squat Teatralny działający przy Poleskim Ośrodku Sztuki (fila Teatr Szwalnia) startuje 12.04.2019 w Ogólnopolskich Konfrontacjach Sceny Młodzieżowej Centrum 2019 w CKM 💙

„Studniówka 19” to studium kilku przypadków zderzenia się z miłością.
Gdzie się dzieje? Tam, gdzie nie wolno wchodzić.
Kiedy? Zawsze, kiedy boli.
Kto jest bohaterem? Ja. Ty. On. Ona

Scenariusz Studniówki powstał:
• w wyniku kilkumiesięcznych artystycznych badań laboratoryjnych nad naturą związków międzyludzkich. Przedmiotem zainteresowania były przede wszystkim emocje i podświadome mechanizmy zachowań, jakimi kierują się młodzi ludzie, szukający miłości lub akceptacji.
• w procesie żmudnych eksperymentów i improwizacji aktorskich, wokalnych, fizycznych.
• na bazie autorskich, oryginalnych tekstów wywiedzionych z pracy nad postacią.
• podczas procesów terapeutycznych aktorów, którzy wielokrotnie pracowali na osobistych doświadczeniach.

Squat Teatralny działa w Teatrze Szwalnia (filii Poleskiego Ośrodka Sztuki) od września 2017. Przedmiotem pracy zespołu jest szkolenie umiejętności teatralnych na drodze szeroko pojętych procesów twórczych obejmujących pracę choreograficzne, wokalne oraz szkolenie ekspresji aktorskiej. Zespół uczestniczył w dwóch projektach edukacyjnych refundowanych przez Urząd Miasta Łodzi:
• choreograficznym, Squat teatralny – Konfrontacje z Teatrem Tańca Kijo,
• wokalnym, Squat teatralny – Muzyczne Kreacje z instruktorami Emilią Klimczak, Michałem Kocurkiem, Joanną Gogulską.
Oba projekty były dedykowane zespołowi i stanowiły część programu edukacyjnego zaprojektowanego i prowadzonego autorską metodą opiekunki Anny Ciszowskiej – reżyserki i pedagog teatralnej.
Istotą metodologii pracy zespołu jest budzenie świadomości do tworzenia teatru, co w konsekwencji prowadzi do samego aktu twórczego młodych ludzi. Autentyczna i autorska wypowiedź wspólnoty teatralnej jest celem i drogą Squatu Teatralnego.

Zespół debiutował w zeszłym roku na Konfrontacjach pokazem pozakonkursowym „Lulek”.
Ten pierwszy performance towarzyszył oficjalnym miejskim uroczystościom Inauguracji Obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru w ramach akcji Dotknij Teatru 2018.

Praca reżyserska Anny Ciszowskiej była wielokrotnie nagradzana na łódzkich i ogólnopolskich festiwalach teatralnych m.in. dwukrotnie zdobyła Złotą Maskę na Ogólnopolskim Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu (2007 i 2009 r). Reżyserka została Uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi za szczególne osiągnięcia w zakresie edukacji teatralnej w 2009 i 2011 roku.

Trzymamy kciuki 💙

X