Studio piosenki

Indywidualne zajęcia wokalne prowadzone przez Aldonę Zawiślak. W zakresie edukacji wokalnej – solowej i zespołowej – szczególny nacisk kładziemy na rozwój aparatu głosowego poprzez systematyczne powtarzanie specjalnie dobranych ćwiczeń emisyjnych, oddechowych, dykcyjnych. Rozwijamy kształcenie słuchu (śpiew wielogłosowy) i wrażliwości muzycznej. Pomagamy w doborze właściwego repertuaru – zróżnicowanego tematycznie, okolicznościowo, z uwzględnieniem charyzmy i preferencji wykonawcy. Uczymy pracy z mikrofonem, interpretacji piosenek, panowania nad tremą i emocjami, zachowania na scenie i na widowni, wzajemnej życzliwości i solidarności, a przede wszystkim współodpowiedzialności za występ.

Aldona Zawiślak jest nauczycielem dyplomowanym, specjalizuje się w kształceniu wokalnym. Od początku kariery zawodowej związana z Pałacem Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi; ukształtowała wokalnie pokolenia dzieci i młodzieży łódzkiej. Jej uczennice są nagradzane i wyróżniane na konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W 2022 roku jej podopieczna Alicja Górzyńska, wychowanka MSK OŚrodka Sztuki, zdobyła tytułu Finalistki 5. edycji The Voice Kids. Jest laureatką licznych nagród – dwukrotnie otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego, Nagrodą Kuratora Oświaty w Łodzi i odznaką „Przyjaciel Dziecka”. Od listopada 2020 roku prowadzi Studio Piosenki w Ośrodku Sztuki MSK.

 

Gdzie i kiedy: Krzemieniecka 2A, sala muzyczna. Poniedziałki i czwartki w godzinach 15.30-19.30

Informacje i zapisy: Zapisy online lub pod nr telefonu 518 522 696.

X