Erasmus+ Partnerstwo strategiczne. Teatr bez granic – edukacja teatralna niewidzących lub/i niesłyszących. (01.11.2019-31.12.2021)

Projekt „Teatr bez granic” ma na celu włączenie do czynnego życia społecznego osób niewidzących, niesłyszących oraz niewidzących i niesłyszących. Wykorzystamy w tym celu unikatowe w skali światowej doświadczenia i metody izraelskiego teatru „Nalagaat”, który rozwinął dla tej grupy osób techniki teatralne pozwalające na tworzenie znakomitych spektakli. Wiele osób niewidzących lub/i niesłyszących radzi sobie bardzo dobrze, tym niemniej oczywiste ograniczenia powodują, że znajdują się oni często na marginesie życia społecznego. Jak pokazuje praktyka teatru Nalagaat, włączenie tej grupy osób w czynną działalność artystyczną potrafi całkowicie zmienić ich życie, nadając mu nowy sens. Są one później bardziej aktywne społecznie i zawodowo, z korzyścią zarówno dla siebie, jak i lokalnej społeczności. Partnerami w projekcie są organizacje non-profit związane z teatrem: Riksteatern ze Sztokholmu ze swoim Teatrem Ciszy, eksperymentalna niemiecka grupa teatralna Lokstoff, czy też teatr tańca Echodrama z Grecji. Łódzkim partnerem wnioskodawcy, Instytutu Tolerancji, jest Poleski Ośrodek Sztuki, zaprzyjaźniona instytucja, z którą Instytut wielokrotnie współdziałał w przeszłości. Pragniemy wykształcić grupę edukatorów, którzy w czasie warsztatów prowadzonych zarówno w Tel Awiwie, jak i w Łodzi nie tylko opanują metody stosowane przez teatr izraelski, ale też będą w stanie przekazywać je dalej. Udział w tych warsztatach wezmą zarówno trenerzy z teatru Nalagaat, jak też aktorzy z tego teatru oraz osoby niewidzące lub niełyszące z Łodzi.

W ramach warsztatów łódzkich przewidziane jest też zorganizowane wspólnie przedstawienie teatralne. Spotkania partnerskie, poza minitorowaniem przebiegu projektu, będą okazją do zaprezentowania przez edukatorów z organizacji szwedzkiej, niemieckiej i greckiej ich własnych metod, co pozwoli na wzbogacenie metodologii teatru izraelskiego o elementy takie, jak taniec czy gra uliczna. W celu upowszechnienia wyników projektu planujemy stworzenie produktów pracy intelektualnej, a mianowicie wideo i broszury instruktażowej, służących dalszemu szkoleniu edukatorów. Wyniki naszej pracy będą zaprezentowane pod koniec projektu na konferencjach, sympozjach i seminariach, organizowanych przez wszystkie instytucje partnerskie. Spodziewamy się długoterminowych rezulatów w postaci trwałego włączenia grupy osób niewidzących lub/i niesłyszących do działań instytucji kultury, w szcególności teatrów, we wszystkich krajach zaangażowanych w nasz projekt, a w konsekwencji do znacznego zwiększenia aktywności tej grupy osób.

X