„Stać się przedsiębiorcą – trwała transformacja!” Akcja KA1–YE.

„Stać się przedsiębiorcą – trwała transformacja!” to program międzynarodowej wymiany stworzony przez młodych ludzi dla młodzieży (16-24 lata) ze środowisk dotkniętych wykluczeniem, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Wymiana miała miejsce w Milcoveni- niewielkiej wsi w okręgu Caras- Severin, w Rumunii.

Celem wymiany jest przede wszystkim umożliwienie 36 młodym ludziom i 6 liderom z Bułgarii, Grecji, Litwy, Polski, Rumunii i Hiszpanii lepszego zrozumienia koncepcji przedsiębiorczości.

Warsztaty podczas wymiany obejmowały tematykę m.i.n opracowywania strategii biznesowej, sprzedaży, promocji i planowania rozwoju firmy na obszarach wiejskich. Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży wiejskiej i aktywizację społeczności zmagającej się z problemem wykluczenia.

X