Potańc Po Staremu

Data realizacji: 10.04. 2019 – 23.12.2019 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

Potańc Po Staremu to spotkanie twórców ludowych ze wszystkimi zainteresowanymi pogłębianiem swojej wiedzy i umiejętności związanych z zagadnieniem sztuki ludowej. Współczesny odbiorca ze względu na zerwane więzi kulturowe nie ma dziś szans obcować z wiejską tradycją przodków. Ideą projektu jest stworzenie płaszczyzny integracji do wspólnego kontaktu pomiędzy nosicielami wiejskiej kultury (muzykanci, tancerze i rękodzielnicy) a odbiorcami, poprzez: koncerty, imprezy taneczne, warsztaty. W zależności od typu warsztatu, będzie on dla odbiorców posiadających wiedzę lub laików. Dzięki temu odbiorcy mają szansę stać się kontynuatorami polskiej sztuki ludowej.

Potańc Po Staremu to cykl imprez prezentujących kulturę ludową w wielu kontekstach. Ośmiomiesięczny cykl warsztatów tanecznych, rękodzielniczych, pokazów koncertów i potańcówek z muzyką na żywo, których celem jest promowanie kultury ludowej. Szeroka oferta warsztatowa poświęcona polskiej sztuce tradycyjnej oraz energetyczne zabawy taneczne, w których wezmą udział muzycy ludowi stworzą przestrzeń do autentycznego spotkania międzypokoleniowego i nawiązania dialogu między szukającymi młodymi osobami, adeptami i laikami a posiadającymi doświadczenie artystami. Projekt zakłada realizację koncertów, potańcówek z muzyką na żywo oraz warsztatów rękodzielniczych, muzycznych oraz tanecznych. Udział w warsztatach pozwoli na odkrywanie na nowo lub uświadamianie sobie funkcjonowania w codzienności nieco zapomnianych lub niezrozumianych elementów kultury. Warsztaty prowadzone będą przez mistrzów wiejskich tradycji wraz z teoretykiem tematu (często młodym rekonstruktorem muz. lud.). Warsztaty związane będą z przekazywaniem kultury ludowej, największy nacisk kładziony będzie na aspekt muzyczny i taneczny (ten typ warsztatów zawsze przy muzyce na żywo). Dlatego też raz w miesiącu będą organizowane koncerty oraz imprezy taneczne czerpiące z tradycji wiejskich potańcówek (zwane dalej potańcami), Będą przestrzenią asymilacji wartości tradycyjnych ze współczesną formą spędzania czasu wolnego oraz pozwolą na popularyzację wśród odbiorców unikalnych zjawisk kultury ludowej. Dzięki formie różnorodnych warsztatów i form przekazu uda się wprowadzić odbiorców w świat kultury ludowej oraz ukazać przenikanie się, ale i wyjątkowość każdego z regionów okalających Łódź. Należy także podkreślić, że proponowane formy umożliwiają także artystom w różnym wieku wymianę doświadczeń i kontakt z publicznością. W celu zapewnienia oferty szerokiej grupie odbiorców w każdym wieku oraz o różnorodnym stopniu wiedzy na tematy poruszane w projekcie kolejnym działaniem projektowym będzie realizacja koncertów. Ta forma potańców odwołuje się do przedwojennej tradycji łódzkich potańcówek. Ma przypomnieć korzenie łódzkiej kultury i propagować postawy oparte na świadomości własnej tożsamości kulturowej. Taka formuła sprzyjać będzie promowaniu kultury wśród mieszkańców Łodzi. Wydarzenia jest skierowane do całych rodzin.

poleski-logo
po-staremu-logo
lodz-kreuje-logo
minsterstwo-kultury-logo
X