Realizacja projektu: „Wydanie i promocja książki „Galeria Manhattan. 25 lat działalności”

W grudniu 2016 roku założycielka i główna kuratorka Galeria Manhattan Pani Krystyna Potocka podjęła decyzję o zakończeniu działalności galerii. Po 25 latach „Manhattan” przestał istnieć.

W związku z zamknięciem pewnego etapu historii wystawiennictwa w naszym mieście zdecydowaliśmy się wydać jubileuszowe wydawnictwo pt.: „Galeria Manhattan. 25 lat działalności” Książka ta z założenia miała stać się kontynuacją wydawnictwa „Inne Miejsce – Galeria Manhattan – 20 lat”, które zostało opublikowane 5 lat temu.

Najnowsza książka ma charakter zbiorczy. Przedstawia historię działalności tego ważnego na mapie Łodzi miejsca, od momentu założenia po ostatnią wystawę zorganizowaną w 2016 roku. W publikacji znajdują się teksty osób związanych z Galerią Manhattan – prof. Ryszarda W. Kluszczyńskiego, Przemysława Owczarka oraz Joanny Glinkowskiej, obszerny wywiad z panią Krystyną Potocką, zbiorcze kalendarium oraz wiele zdjęć pochodzących z archiwum galerii.

28 grudnia 2017 roku w Teatrze Szwalnia odbyło się wydarzenie promocyjne, na którym zaproszeni goście: Krystyna Potocka – Suwalska, Agnieszka Chojnacka oraz Joanna Glinkowska rozmawiały na temat historii Galerii Manhattan. Spotkanie moderowała Magdalena Milewska.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
X