Erasmus+ DEPART 01/03/2021 – 31/08/2022

Głównym celem DEPART jest: „Rozwój umiejętności i integracja poprzez kreatywność i sztukę”. Będziemy stymulować rozwój edukatorów/nauczycieli w nabywaniu umiejętności, jak: tworzyć produkty edukacyjne online, wykorzystując techniki teatralne i dramowe. Efektami pracy mogą być filmy, kursy, objaśniające pliki PDF, arkusze robocze, interaktywne narzędzia i metody. Może również powstać dodatkowa wartość: artykuły, dogłębne refleksje, opisy, przykłady, wywiady, historie sukcesu, studia przypadków, wybór najlepszych praktyk.

Pozostałe cele:

– dbałość o to, aby nasi uczestnicy nabyli umiejętności dostarczania wartości: kreatywne kursy, informacje i materiały do ​​nauki online.

– pomoc w tworzeniu cyfrowych materiałów edukacyjnych, wykorzystując teatr i techniki teatralne.

– komunikacja z naszymi grupami docelowymi

– budowanie trwałego  zaufanie i pewności siebie w celu znalezienia możliwości współpracy pomiędzy organizacjami partnerskimi a innymi organizacjami w kraju i za granicą, zakończone w sieci artystów i organizacji edukacyjnych.

– tworzenie świadomości społecznej, przekonując edukatorów i artystów, że są kluczowi w budowaniu bardziej integracyjnego społeczeństwa.

Pomysł na ten projekt zrodził się podczas pandemii COVID19 w 2020 roku, kiedy wielu ludzi zostało pozbawionych możliwości nauczania i uczenia się. Chcieliśmy dowiedzieć się, co moglibyśmy rozwinąć w tych okolicznościach i w ich następstwie, co byłoby przydatne również w przyszłości.

Poza Ośrodkiem Sztuki w projekcie bierze udział pięć organizacji, instytucji z różnych państw: 'Theater van A tot Z’ z Belgii, Teatralia z Czech, National Council for Gender Equality z Macedonii, CPIA Palermo 1 Nelson Mandela z Włoch, Aydin Egitim ve Genclik Dernegi z Turcji.

X