Erasmus+ Akcja KA1 Youth Exchange „Connect Rural Village with Virtual World” (lipiec 2017)

Connect Rural Village with Virtual World to projekt skierowany do młodych dorosłych w wieku 18-15 lat zainteresowanych mediami, kulturą, socjologią koordynowany przez Kreative Research Association z Rumunii.

Celem projektu jest promowanie wymiany doświadczeń z zakresu nowych mediów między mieszkańcami obszarów wiejskich w Rumunii (Milcoveni Village, Caras Severin), a uczestnikami wymiany z terenów miejskich. W projekt zaangażowane było 5 krajów: Rumunia, Polska, Bułgaria, Węgry i Hiszpania. Międzynarodowe środowisko stało się platformą do poszerzenie kompetencji w zakresie nowych technologii i mediów, które będą wykorzystywane do eksplorowania i poznawania życia na wsi.

Dzięki metodom edukacji nieformalnej uczestnicy mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę z wielu dziedzin ( socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, sztuka, języki, media, a także brainstorming oraz kreatywne metody ewaluacji).

Dzięki międzynarodowej wymianie i wspólnej pracy mieliśmy szansę na zbudowanie porozumienia i relacji, która pozwoliła na poznanie innych kultur, sposobu życia, oraz zdobycie nowych kwalifikacji np. team building, media education, przełamywanie barier społecznych itp.

X