Erasmus+ Akcja KA1 – Uczymy się by służyć innym – edukacja teatralna (31.12.2017 – 30.03.2019)

Projekt „Uczymy się przez całe życie by służyć innym – edukacja teatralna” stanowi zbiór działań wpisujących się w europejski plan rozwoju Poleskiego Ośrodka Sztuki. Zakłada on rozwijanie współpracy i wymianę doświadczeń promujących aktywność twórczą osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na inność, wiek, niepełnosprawność i doświadczanie przemocy oraz podniesienie i rozszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych osób pracujących dla tych środowisk.

W projekcie wezmą udział przede wszystkim pracownicy Poleskiego Ośrodka Sztuki (teatrolodzy i instruktorzy kulturalno-wychowawczy) oraz związani z naszą instytucją wolontariusze zajmujący się aktywnie dramą i psychoterapią. Spośród nich wybrane 8 osób pojedzie na kurs szkoleniowy „O zastosowaniu interaktywnych technik lalkarskich w edukacji osób dorosłych”, zorganizowany przez Teatr Tsvete w Sofii w Bułgarii. Poznane w ramach mobilności edukacyjnej metody i techniki teatru forum zaprezentujemy realizując łódzką część akcji „Dotknij Teatru”, stanowiącej interdyscyplinarną formę powszechnej edukacji teatralnej oraz podczas Międzynarodowego Biennale XIII Spotkań Teatralnych „Terapia i Teatr”, oferując zajęcia artystyczne i terapii przez sztukę dla osób zagrożonymi marginalizacją. Planujemy prowadzenie warsztatów z zastosowaniem poznanych podczas mobilności edukacyjnej metod pracy dla uczestniczących w festiwalu, edukatorów i animatorów, pracujących w środowiskach osób dorosłych zagrożonych marginalizacją oraz warsztaty z wytwarzania lalek i masek, opowiemy o ich zastosowaniu w teatrze forum. Jako bezpośredni beneficjenci projektu podzielimy się naszą wiedzą z jego beneficjentami pośrednimi – edukatorami i animatorami, opracowując wspólny spektakl teatru forum oraz stosując w praktyce narzędzia i techniki tego teatru.

Po zakończeniu realizacji projektu tego typu działania będą kontynuowane, a ich rezultaty upowszechniane poprzez wykorzystywanie wiedzy i materiałów zdobytych w czasie trwania projektu, podczas zajęć warsztatowych z osobami ze środowisk zagrożonych marginalizacją.

X