Erasmus+ Akcja KA1 Odkurzamy Dom Kultury vol. 2

Projekt „Odkurzamy dom kultury vol. 2” jest kontynuacją projektu zakończonego w 2017 roku. Pomysł na drugą część powstał w wyniku działań ewaluacyjnych i diagnozy przeprowadzonej w zespole Poleskiego Ośrodka Sztuki. Obecny projekt składa się z czterech mobilności do czterech krajów Europy: Finlandia, Szwecja, Niemcy, Portugalia.

Strategicznym celem projektu jest podpatrzenie dobrych praktyk w czterech dziedzinach, w których zdiagnozowaliśmy potrzebę rozwoju: działania plenerowe, organizacja projekcji filmowych, digitalizacja archiwalnych materiałów oraz kreatywna ewaluacja działań z obszaru kultury. Pośrednim celem projektu jest kształcenie miękkich kompetencji wśród edukatorów kultury, budowanie relacji w zespole oraz polepszenie komunikacji w celu prowadzenia spójnej i skutecznej promocji i pozyskiwania odbiorców.

X