Erasmus+ Akcja KA1 Odkurzamy Dom Kultury (1.06.2017 -31.05.2017)

12 miesięczny projekt „Odkurzamy Dom Kultury” realizowany od 1.06. 2016 do 31.05. 2017r. zrodził się z potrzeby zmian w zakresie metod pracy, identyfikacji wizualnej oraz integracji zespołu Ośrodka. Nadrzędnym celem projektu było: odbycie praktyki typu job shadowing w wiedeńskich Uniwersytetach Ludowych.

W wyniku zrealizowanych spotkań, wizji lokalnych, rozmów i otwartej wymiany doświadczeń uczestnicy poznali nowe metody i formy aktywności w obszarze edukacji kulturalnej.

Kolejnym celem działań było uaktualnienie narzędzi, które daje Internet do promocji wydarzeń kulturalnych i poznanie metod budowania spójnego wizerunku ośrodka w oparciu o doświadczenie instytucji przyjmującej. W czasie mobilności instruktorzy zwrócili szczególną uwagę na metody pracy z lokalną społecznością oraz grupami marginalizowanymi (osoby niepełnosprawne, z brakami edukacyjnymi, seniorzy, migranci, uchodźcy itd,), tak aby zdobyte doświadczenia włączyć na stałe do pracy w rodzimym ośrodku POS. W ramach projektu zrealizowano ponadto szereg działań lokalnych m.in. spotkanie autorskie, dwie wystawy oraz e-broszurę dostępną online na platformie issuu.com.

Strona projektu: http://odkurzamydomkultury.wixsite.com/erasmuspluska1

X