B.I.G. D.E.A.L – Partnerstwo strategiczne w programie Erasmus+ Akcja KA2.

Grupą docelową projektu są dorośli ze środowisk zagrożonych marginalizacją.
Projekt rozpoczął się 31.12.2017 i potrwa do 30.06.2020 roku.

Partnerstwo BIG DEAL przyczynia się do stworzenia równych szans w poza formalnej edukacji osób dorosłych. Pragniemy zniwelować, zapobiec pewnej niesprawiedliwości, będącej naturalna konsekwencją wykluczenia społecznego. Pomimo, że wszystkie organizacje partnerskie wykazują dużą tolerancję i wysiłek w budowaniu polityki otwartej na potrzeby osób dorosłych, wciąż zauważamy istniejące bariery takie jak: kiepska sytuacja majątkowa, niskie kompetencje podstawowe, problemy zdrowotne, językowe, pobytowe – w przypadku imigrantów, czy brak samoświadomości i akceptacji niezbędnej do obudzenia chęci samorozwoju i uczestniczenia w ofercie kulturalno-edukacyjnej.

W ramach partnerstwa poszerzymy kompetencje edukatorów, będziemy pracować nad komunikacją, dostosowaniem metod oraz oferty do potrzeb grupy odbiorczej, a także nad poszerzeniem dostępności właściwej oferty (jej upowszechnianiem) oraz pozyskiwaniem odbiorców z danej grupy odbiorczej.

W duchu hasła: nauka przez całe życie naszym celem jest łączyć ludzi w atmosferze wzajemnej nauki i twórczych działań. Edukatorzy będą mieli okazję wymieniać doświadczenia i uczyć się od siebie podczas wyjazdów szkoleniowych. Następnie w swoich krajach będą wdrażać nowe metody podczas działań lokalnych z właściwą grupą docelową.
Dodatkowo w ramach projektu powstanie ekspercka platforma internetowa służąca do wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia edukatorów.

Zgodnie z założeniem edukacji poza formalnej będziemy pracować z wykorzystaniem działań kreatywnych, warsztatów twórczych, teatru, tańca i innych pokrewnych dziedzin. Również w procesie ewaluacji i monitoringu wykorzystamy kreatywne techniki.

X