Projekty

B.I.G. D.E.A.L.
B.I.G. D.E.A.L.

Partnerstwo BIG DEAL przyczynia się do stworzenia równych szans w poza formalnej edukacji osób dorosłych. Pragniemy zniwelować, zapobiec pewnej niesprawiedliwości, będącej naturalna konsekwencją wykluczenia społecznego.

Erasmus+ Akcja KA1 Odkurzamy Dom Kultury vol. 2
Erasmus+ Akcja KA1 Odkurzamy Dom Kultury vol. 2

Strategicznym celem projektu jest podpatrzenie dobrych praktyk w czterech dziedzinach, w których zdiagnozowaliśmy potrzebę rozwoju: działania plenerowe, organizacja projekcji filmowych, digitalizacja archiwalnych materiałów oraz kreatywna ewaluacja działań z obszaru kultury.

Erasmus+ Akcja KA2 – Bądź na czasie – Partnerstwo Strategiczne na rzecz Osób Wykluczonych Cyfrowo (1.10.2017 – 30.04.2020)
Erasmus+ Akcja KA2 – Bądź na czasie – Partnerstwo Strategiczne na rzecz Osób Wykluczonych Cyfrowo (1.10.2017 – 30.04.2020)

Działania projektowe mają służyć zapobieganiu i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wspierać włączanie osób starszych oraz osób z deficytami edukacyjnymi w aktywność prospołeczną i samopomocową, bowiem wiek i wykształcenie to zasadnicze czynniki sprzyjające marginalizacji.

Erasmus+ Akcja KA1 – Uczymy się by służyć innym – edukacja teatralna (31.12.2017 – 30.03.2019)
Erasmus+ Akcja KA1 – Uczymy się by służyć innym – edukacja teatralna (31.12.2017 – 30.03.2019)

Erasmus+ Akcja KA1 – Uczymy się by służyć innym – edukacja teatralna (31.12.2017 – 30.03.2019)

Teatr bliżej Ciebie
Teatr bliżej Ciebie

Program ma za zadanie promowanie aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki, sprawia iż dzieci i młodzież oraz dorośli będą poszukiwały swojej własnej pasji. Do tego same występy zachęcą do przyjścia na spektakl. W mniejszej, interaktywnej grupie będzie można „dotknąć sztuki”.

Erasmus+ Akcja KA2 W Europie z nami czy bez nas. Losy wykluczonych i obcych. (1.12.2016 – 31.12.2017)
Erasmus+ Akcja KA2 W Europie z nami czy bez nas. Losy wykluczonych i obcych. (1.12.2016 – 31.12.2017)

W Europie z nami czy bez nas. Losy wykluczonych i obcych. (1.12.2016 – 31.12.2017)

Erasmus+ Akcja KA2 Europejskie Partnerstwo na rzecz działań włączających osoby zagrożone marginalizacją (EUPIN)(1.10.2015 – 30.09.2017)
Erasmus+ Akcja KA2 Europejskie Partnerstwo na rzecz działań włączających osoby zagrożone marginalizacją (EUPIN)(1.10.2015 – 30.09.2017)

Europejskie Partnerstwo na rzecz działań włączających osoby zagrożone marginalizacją (EUPIN)(1.10.2015 – 30.09.2017)

Erasmus+ Akcja KA1 Odkurzamy Dom Kultury (1.06.2017 -31.05.2017)
Erasmus+ Akcja KA1 Odkurzamy Dom Kultury (1.06.2017 -31.05.2017)

Odkurzamy Dom Kultury (1.06.2017 -31.05.2017)

Erasmus+ Akcja KA1 Youth Exchange „Connect Rural Village with Virtual World” (lipiec 2017)
Erasmus+ Akcja KA1 Youth Exchange „Connect Rural Village with Virtual World” (lipiec 2017)

Youth Exchange „Connect Rural Village with Virtual World” (lipiec 2017)

Galeria Manhattan 25 lat działalności
Galeria Manhattan 25 lat działalności

Galeria Manhattan 25 lat działalności

X