PROJEKTY

B.I.G. D.E.A.L.

Partnerstwo strategiczne w programie Erasmus+ Akcja KA2.

Grupą docelową projektu są dorośli ze środowisk zagrożonych marginalizacją.
Projekt rozpoczął się 31.12.2017 i potrwa do 30.06.2020 roku.

CATCH THE BALANCE
Partnerstwo strategiczne w programie Erasmus+ Akcja KA2.

Partnerstwo strategiczne na rzecz aktywizacji osób dorosłych do udziału w edukacji pozaformalnej z wykorzystaniem idei slow life.

BĄDŹ NA CZASIE

Partnerstwo strategiczne w programie Erasmus+ Akcja KA2.

Projekt jest odpowiedzią na zalecenia strategii „Europa 2020”, która jako jeden z 5 głównych celów wyznaczyła włączenie i integrację społeczną.

FOR THE RECORD

Partnerstwo strategiczne w programie Erasmus+ Akcja KA2.

Tematem, przewodnim projektu jest pojęcie pamięci i przywoływania wspomnień, czyli wartości szczególnie ważnych dla starszych pokoleń.

TEATR BEZ GRANIC

Partnerstwo strategiczne w programie Erasmus+ Akcja KA2.

Projekt ma na celu włączenie do czynnego życia społecznego osób niewidzących, niesłyszących oraz niewidzących i niesłyszących.

NIEPOTRZEBNE – UŻYTECZNE I ESTETYCZNE
Partnerstwo strategiczne w programie Erasmus+ Akcja KA2.

Propagowanie właściwego sposobu postępowania względem środowiska, zachowania równowagi przyrodniczej.

WASZE DOŚWIADCZENIE, NASZ ROZWÓJ
Mobilność kadry edukacji dorosłych Erasmus+ KA1.

Naszym celem jest przygotowanie jak najbardziej atrakcyjnej oferty dla naszych odbiorców, w tym celu weźmiemy udział w mobilnościach typu Job shadowing.

POTAŃC PO STAREMU
Potańc Po Staremu

Cykl imprez prezentujących kulturę ludową w wielu kontekstach. Ośmiomiesięczny cykl warsztatów tanecznych, rękodzielniczych, pokazów koncertów i potańcówek z muzyką na żywo, których celem jest promowanie kultury ludowej.

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Nowe funkcje łódzkich domów kultury

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez nadanie nowych funkcji trzem miejskim domom kultury (Poleski Ośrodek Sztuki, Widzewskie Domy Kultury i Ośrodek Kultury „Górna”).

Poprawa efektywności energetycznej siedziby ZTL „Harnam” w Łodzi

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku siedziby Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi.

X