Poleski Ośrodek Sztuki

OŚ SZTUKI
Poleski Ośrodek Sztuki jest łódzkim centrum kulturalnym usytuowanym na terenie historycznego imperium fabrykanta Karola Plihala na Karolewie. Skupia wokół swojej osi filie dla których, wyznacza wielokierunkowy program artystyczny i edukacyjny podporządkowany idei propagandy sztuki funkcjonalnej społecznie, poszukującej, dostępnej dla wszystkich grup odbiorczych w tym osób z niepełnosprawnościami i seniorów.
 • Promujemy eksperymenty i prace laboratoryjne w zakresie teatru, tańca i sztuk plastycznych
 • Prowadzimy rewitalizacje społeczną w zakresie nowoczesnej pracy z seniorami
 • Dedykujemy osobom z niepełnosprawnościami prestiżowy Międzynarodowy Festiwal Terapia
  i Teatr
 • Uprawiamy Land Art podczas Międzynarodowego Pleneru Form z Wikliny
 • Dbamy o dziedzictwo sztuki tańca ludowego
 • Promujemy czytelnictwo
 • Stwarzamy warunki dla artystycznych debiutów tak dorosłych, jak i utalentowanych dzieci.
Poleski Ośrodek Sztuki wraz z filiami mieści się w  zabytkowych wnętrzach, które stanowią architektoniczne dziedzictwo miasta.

Główna siedziba Poleskiego mieści się w powstałej  w okresie 1935/37 willi na Krzemienieckej 2a. W bliskim sąsiedztwie, bo na ulicy Bratysławskiej w fili Karolew działa ośrodek kultury Seniorskiej. Obie lokalizacje należą do tzw.  karolewskiego imperium  fabrykanta Leona Plihala, który w końcu XIX wieku zbudował dwie fabryki i dwie rezydencje w obrębie ulic: Karolewskiej, Wileńskiej, Krzemienieckiej i Bandurskiego. Obie wille przetrwały i są dziś ozdobą Karolewa. Starsza jest w gestii szpitala Madurowicza, zaś w młodszej mieści się Poleski Ośrodek Sztuki.

Zespół Tańca Ludowego Harnam działa na ul. Piotrkowskiej 282a., w jednym z najstarszych w Polsce zabytków przemysłowej architektury, przynależnym do kompleksu zabudowań Białej Fabryki Ludwika Geyera.

Teatr Szwalnia zajmuje dawny budynek Domu Kolejarza na Struga 90. Ulica ma bogatą historię. Architektonicznie ufundowana dzięki działalności polskiego Rockefellera  XX-lecia międzywojennego Franciszka Kindermanna. Ulicę jeszcze pod nazwą św. Andrzeja kojarzono  jako centrum księgarzy dzięki mieszczącej się tu dużej ilości bibliotek i składów.

Willa na Krzemienieckiej otoczona jest niezwykle atrakcyjnym, historycznym parkiem, który cieniem licznych drzew zachęca do odwiedzin. Poleski Ośrodek Sztuki opracował ofertę programową, by przywrócić miastu pamięć o tym urokliwym zakątku i zachęcić do familijnej zabawy i odpoczynku w okresie od wiosny do wczesnej jesieni.

Poleski posiada bogactwo oferty programowej potwierdzonej nagrodami, tradycją i autorytetem:

 • Międzynarodowe Biennale Spotkania Teatralne  „Terapia i Teatr”
 • Międzynarodowy Plener Form z Wikliny i Land artu 
 • Zespół Tańca Ludowego Harnam
 • Teatr Szwalnia
 • Nowoczesny ośrodek kultury seniorskiej w filii Karolew
 • Tradycje spotkań literackich Marcina Filipowicza
 • Galerię sztuki nowoczesnej  prowadzoną przez Aleksandrę Ignasiak 
PONIŻEJ REPERTUAR TEGO MIEJSCA

październik, 2023

Brak wydarzeń

X