Otwarcie Holistycznej Szkoły Trenerów

szkola

Zapraszamy tych, którzy chcą się rozwijać i pracować z grupami. Projekt jest kierowany do osób chcących poszerzać swoją perspektywę zawodową i osobistą w wielu wymiarach i są gotowi na wyjście poza kanon szkoleń trenerskich. Zapraszamy osoby, które myślą o pracy z grupami jako swoim celu zawodowym, osoby rozpoczynające pracę trenerską, coachów chcących wzbogacić swój warsztat o kompetencje pracy z grupą, nauczycieli, liderów zespołów, absolwentów studiów, osoby realizujące tematyki wglądu, pracy z ciałem, uważności, świadomości, duchowości,  osoby poszukujące ścieżki rozwoju. Zapraszamy tych, którym po prostu zdarza się pracować z grupami, przekazywać wiedzę, informacje, zaciekawionych pracą trenera. Zapraszamy trenerów, którzy chcą poszerzyć swoją perspektywę rozumienia siebie i pracy z grupą. Otwieramy drzwi dla osób po prostu ciekawych siebie i poszukujących przygody rozwojowej.
Zapraszamy więc każdego kto jest nastawiony na czynną pracę rozwojową, praktykę i poznawanie siebie w kontekście celu edukacyjnego jakim jest zdobycie zawodu trenera.

Zapisy
Osoby zdecydowane na udział  w zajęciach  Holistycznej Szkoły Trenerów zapraszamy do złożenia zgłoszenia na www.hst.edu.pl  i rozmowy wstępnej. Rozmowę możemy zrealizować spotykając się, telefonicznie bądź za pomocą Skype (po wcześniejszym ustaleniu terminu). Rozmowa zajmie nam od 15 do 30 min. (skype: bartosz plazak), lub tel: 502351161.

 

Posty powiązane

X