Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Ruchu Seniorów „Piernikalia”

Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Ruchu Seniorów „Piernikalia” to cykliczna impreza popularyzująca dorobek artystyczny seniorów.
Misją Festiwalu jest stworzenie przyjaznego miejsca, w którym seniorzy mają szansę zaprezentowania swoich umiejętności scenicznych: muzycznych, wokalnych, instrumentalnych, tanecznych, aktorskich przed szeroką publicznością. Wydarzenie ujawnia nieodkryte dotąd możliwości ludzi „złotego wieku”.

Formuła Festiwalu oparta jest na konkursie w dwóch kategoriach: solista i zespół. Forma prezentacji jest dowolna, np.: chór, teatr, kabaret, piosenka, recytacja. W jury zasiada wymagająca publiczność, która drogą głosowania wyłania laureatów. Artyści walczą tytuł „Wesołego Piernika” i piernikowe serca.
Dotychczas zrealizowano 8 edycji Festiwalu a projekt stał się znaczącym wydarzeniem na mapie kulturalnej Łodzi i makroregionu łódzkiego.

Bezpośrednia strona Festiwalu: http://www.piernikalia.pl/

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych -> POBIERZ

X

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl