Nominacja do nagrody EDUinspiracje 2018

bty

Dzielimy się dobrymi wiadomościami!

Nasz projekt „Erasmus+ Akcja KA1 Odkurzamy Dom Kultury (1.06.2017 -31.05.2017)” został nominowany do nagrody EDUinspiracje 2018 w konkursie realizowanym pod hasłem „Podziel się sukcesem” w kategorii Edukacja Dorosłych.

Celem konkursu EDUinspiracje jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów, szczególnie w zakresie upowszechniania rezultatów oraz dzielenia się swoim doświadczeniem i sukcesem z innymi.

Eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji spośród zrealizowanych projektów wyłonili najlepszych kandydatów nominowanych do nagrody. Projekty były oceniane według kryteriów, ustalonych zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej i wytycznymi opartymi o kryterium dobrych praktyk.

Konkurs jest przeznaczony dla beneficjentów instytucjonalnych programów Erasmus+. Więcej o konkursie na stronie eduinspiracje.org.pl

Takie informacje dają nam jeszcze więcej energii do dalszego działania i kontynuacji przyjętych założeń i strategii.
Akcja KA1 będzie miała swoją kontynuację w 2019 roku.

X