Międzynarodowy Plener Form z Wikliny i Sztuki Land Art’u

M

iędzynarodowy Plener Form z Wikliny i Sztuki Land Art’u prezentuje nowoczesne polskie i światowe techniki rzeźby naturalnej, by poprzez propagowanie wiedzy o land art (sztuce ziemi) i eco-art (sztuce ekologicznej) odpowiedzieć na coraz większe zainteresowanie mieszkańców miasta ekologicznym sposobem życia, które bywa alternatywą dla cywilizacji pośpiechu, technologii i konsumpcji.

poleski-tla-FEWSTIWAL-WIKLINY

Celem Festiwalu jest wprowadzenie do oferty kulturalnej miasta unikatowej formy artystycznej specjalnie adresowanej do coraz liczniejszej pro ekologicznej społeczności łódzkiej, która silnie zaznacza swoją obecność w mieście i sukcesywnie buduje swoją obyczajowość.

Festiwal oferuje publiczności udział w profesjonalnym plenerze artystyczny, wykładach, warsztatach, pokazach multimedialnych, a wraz z całą obudowa merytoryczną daje łódzkim poszukiwaczom nowoczesności szansę odnalezienia zupełnie nowego sposobu spędzania czasu w dialogu z artystami sztuki ekologicznej, a tym samym dialogu z alternatywną filozofią życia.

Plener artystyczny jest wydarzeniem osadzonym w tradycji łódzkich imprez kulturalnych. Regularnie od 15 lat artyści, studenci związani ze sztuką tkaniny, rzeźby i land artu, uczniowie artystycznych szkół średnich, ale również artyści-amatorzy, pasjonaci tych sztuk spotykają się w ogrodzie ośrodka kreując jego przestrzeń.

Przyjęła się forma pleneru, na którym artyści zaproszeni do udziału realizują w przestrzeni miasta wiklinowe rzeźby zgłoszone do konkursu, a amatorzy mogą swobodnie obserwować etapy pracy i proces twórczy. Plener koordynuje wybitny artysta sztuki wikliny i land art’u prof. Jędrzej Stępak.

Anglojęzyczna strona projektu landartsztukaziemi.wixsite.com/openair

X