Międzynarodowy Plener Form z Wikliny i Land Artu

M

Międzynarodowy Plener Form z Wikliny i Land Artu prezentuje nowoczesne polskie i światowe techniki rzeźby naturalnej, by poprzez propagowanie wiedzy o land art (sztuce ziemi) i eco-art (sztuce ekologicznej) odpowiedzieć na coraz większe zainteresowanie mieszkańców miasta ekologicznym sposobem życia, które bywa alternatywą dla cywilizacji pośpiechu, technologii i konsumpcji.

Celem wydarzenia jest wprowadzenie do oferty kulturalnej miasta unikatowej formy artystycznej specjalnie adresowanej do coraz liczniejszej pro ekologicznej społeczności łódzkiej, która silnie zaznacza swoją obecność w mieście i sukcesywnie buduje swoją obyczajowość.

Wydarzenie oferuje publiczności udział w profesjonalnym plenerze artystyczny, wykładach, warsztatach, pokazach multimedialnych, a wraz z całą obudowa merytoryczną daje łódzkim poszukiwaczom nowoczesności szansę odnalezienia zupełnie nowego sposobu spędzania czasu w dialogu z artystami sztuki ekologicznej, a tym samym dialogu z alternatywną filozofią życia.

Ogród Poleskiego Ośrodka Sztuki wraz z Ogrodem Botanicznym w Łodzi będą gościły artystów, którzy wpiszą swoje dzieła w przestrzeń natury. Plenerowi towarzyszą warsztaty plecionkarskie z wikliny oraz materiałów naturalnych i recyklingowych prowadzone przez artystów z Polski i zagranicy.

Program wzbogacają wystawy, wykłady i spotkania, które rozwijają tematykę sztuki land art oraz kontekst tematu tegorocznej edycji jakim są ŻYWIOŁY – powietrze, ogień, woda, ziemia. Plener poprowadzi prof. Jędrzej Stępak. Będziemy gościć jedną z najwybitniejszych artystek tej dziedziny sztuki z Danii Jette Mellgren.

Anglojęzyczna strona projektu.

14. Międzynarodowy Plener Form z Wikliny i Land Artu. ŻYWIOŁY.
28 VI – 4 VII 2021

W lipcu ogród Poleskiego Ośrodka Sztuki wraz z Ogrodem Botanicznym w Łodzi będą gościły artystów, którzy wpiszą swoje dzieła artystyczne w przestrzeń natury. Land art, czyli sztuka ziemi, odnosi się do działań artystycznych, które wkomponowują się w krajobraz w sposób jak najbardziej naturalny lub przekształcają go celu stworzenia obiektów o charakterze artystycznym w synergii z naturą.

PLENER | WARSZTATY |

Uczestnicy wydarzenia będą mogli współpracować z artystami zajmującymi się land artem od wielu lat. Przed plenerem będą trwały konsultacje merytoryczne on-line, prowadzone przez kuratora pleneru Agnieszkę Kowalską-Owczarek. Plener poprowadzi prof. Jędrzej Stępak (Polska) uznany twórca wikliny. Będziemy gościć jedną z najwybitniejszych artystek tej dziedziny sztuki z Danii Jette Mellgren, która poprowadzi warsztaty z zakresu plecionkarstwa z materiałów naturalnych i recyklingowych. Wsparcia artystycznego w zakresie technik wikliniarstwa udzieli Bernard Borzęcki – artysta, absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, mistrz rzemiosła plecionkarskiego.

Wszystkie etapy działań artystycznych przy powstawaniu rzeźb i instalacji są otwarte dla publiczności. Również wieczorne wydarzenia towarzyszące.

Plener artystyczny organizowany przez Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi jest dynamicznym, rozwijającym wydarzeniem, które współkształtuje łódzkie i międzynarodowe środowisko artystyczne. Od wielu lat wspieramy i edukujemy artystów związanych ze sztuką plecionkarstwa, wpisanego na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Dzięki plenerowi land artem oraz pracą w materiale wikliny zainteresowało się wielu twórców związanych ze sztuką tkaniny i rzeźby. W Międzynarodowym Plenerze artyści uczestniczą w całym procesie powstawania formy artystycznej od jej koncepcji do realizacji.

Plenerowi towarzyszą warsztaty, w których mogą uczestniczyć zarówno artyści, jak i osoby zainteresowane zgłębianiem technik. W przypadku realizacji plecionkarskich, które stanowiły dotychczas 90% realizacji, artyści korzystają z doświadczeń nabytych podczas warsztatów podczas pracy nad własną formą, jednocześnie wzbogacając ją własnymi, twórczymi rozwiązaniami. Uczestnicy mogą liczyć na pomoc prowadzących artystów-plecionkarzy w rozwiązywaniu problemów konstrukcyjnych oraz otrzymają pomoc techniczną niezbędną przy pracach gabarytowych. Do realizacji rzeźb można stosować również inne materiały, łącząc je ze sobą w dowolny sposób.

Organizator zapewnia różne rodzaje wikliny. Brak doświadczenia w pracy z materiałem wikliny nie jest przeszkodą do wzięcia udziału w plenerze.

WYSTAWY, SPOTKANIA, DZIAŁANIA, KONKURS |

Program wzbogacają wystawy, prezentacje, pokazy multimedialne, wykłady i spotkania, które rozwijają kontekst tematu tegorocznej edycji jakim są ŻYWIOŁY – powietrze, ogień, woda, ziemia oraz sztuki land art. Po wydarzeniach towarzyszących zaplanowane są spotkania wieczorne, na których uczestnicy mogą zaprezentować własną twórczość, konsultować działania plenerowe.

Tematykę pleneru ukażemy w dwóch nurtach. Przez pryzmat ŻYWIOŁÓW będziemy rozważać o odpowiedzialności człowieka za ziemię i jej dobra prezentując sztukę o profilu ekologiczno-krytycznym. Drugą odsłoną tematu będzie sztuka zanurzona w myśleniu o człowieku wpisanym w spektrum natury. Poprzez wystawy, prezentacje, wykłady i spotkania chcemy opowiedzieć o pięknie, mocy i tajemnicy, którą ma w sobie natura, o tym, że jej mądrość przerasta nasze narzędzia poznawcze.

Ważnym elementem programu będą wystawy, prezentacje, wykłady i spotkania, które odbędą się w różnych lokalizacjach w Łodzi.

W 2021 r. swoje prace zaprezentuje JETTE MELLGREN, jedna z najciekawszych artystek sztuki land art. Będziemy gościć artystkę krytycznej sztuki ekologicznej m.in. laureatki nagrody im. Katarzyny Kobro CECYLIĘ MALIK. Naszym gościem będzie MAGDALENA SOBOŃ nagradzana na światowych festiwalach związanych z tkaniną artystyczną w Polsce, Portugalii, Chinach, Meksyku. Forma prac artystki odnosi nas do zjawisk przyrody i kosmosu prowokując do rozważań egzystencjalnych. Spotkamy się również z TEODOREM DURSKIM autorem wystawy „Coraz bliżej kosmosu”. We współpracy z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi zaprezentujemy fotografie SŁAWOMIRA LORENCA, które są związane z żywiołem ziemi oraz wody. Zapraszamy na PIKNIK ARTYSTYCZNY połączony z rozmową o książce „Klimat to my” Jonathana Safrana Foera.

Powstałe podczas pleneru prace zostaną objęte KONKURSEM. Publiczność (spacerujący w Ogrodzie Botanicznym, uczestnicy warsztatów i wydarzeń  w Poleskim Ośrodku Sztuki) będzie mogła swobodnie obserwować etapy pracy i proces twórczy.

Prace plenerowe oceniać będzie profesjonalne jury. Wyłonieni artyści otrzymają nagrody pieniężne.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie uroczyste otwarcie całorocznej wystawy form plenerowych powstałych podczas wydarzenia na terenie ogrodu Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz Ogrodu Botanicznego połączone z uroczystym rozdaniem nagród.

Wystawy odbędą się w Poleskim Ośrodku Sztuki, Galerii Willa (Miejska Galeria Sztuki) oraz w Muzeum Książki Artystycznej.

KONFERENCJA |

Grafika. Głowa człowieka wypełniona zdjęciem lasu. Na pierwszym planie napis: "III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Człowiek z natury”.

Plenerowi towarzyszy Międzynarodowa KONFERENCJA NAUKOWA organizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu: „Człowiek – Natura”. Pod honorowym patronatem Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej.

Link do III Międzynarodowej Konferencji Naukoweje pt. „Człowiek z natury”  – https://tiny.pl/9q7dj

PROGRAM FONFERENCJI |

Powitanie Gości – prof. UAM dr. hab. Jędrzej Stępak

Otwarcie Konferencji – Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską
09:10 – 09: 25 prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (WSE UAM) – Wykład wprowadzający: Człowiek z natury
09:30 – 09:45 prof. Roman Jaciv (Yatsiv) (LNAS) – Wykład wprowadzający
09:50 – 10:05 prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik (WSE UAM) – Kobiety poza kontrolą. Androcentryczne dyskursy sztuki
10:10 – 10:25 prof. Zenovia Shulha (LNAS) – Antropomorficzne obrazy w ukraińskim tkaniu dywanów
10:30 – 10:45 prof. Francisco Villerreal (USF) – Oddech natury
10:50 – 11:05 prof. Mariola Kwasek-Villerreal (USF) – Oddech natury
11:10 – 11:25 prof. dr hab. Barbara Nowak (WSE UAM) – Kolorystyka dźwiękowa inspirowana naturą
11:30 – 11:45 prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak (WSE UAM) – O wzajemnych relacjach między zarządzaniem, sztuką a naturą ludzką
11:50 – 12:05 prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak (WSE UAM) – Człowiek w „labiryncie” natury
Sesja II
12:40 – 12:55 prof. zw. dr hab. Małgorzata Cywińska (WSE UAM) – Twórcza natura dziecka
13:00 – 13:15 prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska (WSE UAM) – Kompetentni uczniowie, kompetentne uczennice. Rola szkoły we wcielaniu w życie idei zrównoważonego rozwoju
13:20 – 13:35 prof. UAM dr hab. Sławomir Futyma (WSE UAM) – Człowiek jako edukacyjny projekt natury
13:40 – 13:55 prof. UAM dr hab. Monika Kostrzewa (WP-A) – Natura jako źródło inspiracji twórczej
14:00 – 14:15 dr Katarzyna Forecka-Waśko (WSE UAM) – Muzykowanie dzieci jako powrót do natury. Refleksje nad istotą edukacji muzycznej
14:20 – 14:35 dr Aleksandra Wereszka (ZATiU PŁ) – Człowiek z natury – ekologia w modzie
Sesja III
15:05 – 15:15 mgr Agata Talczewska – Odpowiedzialność projektanta i świadomość ekologiczna konsumentów w świetle modowych trendów współczesnych wnętrz mieszkalnych
15:20 – 15:35 mgr Maria Matuszak – Roślina jako tworzywo
15:40 – 15:55 mgr Tomasz Frasoński (ISD PŁ) – Semiotyka tekstylnej tektoniki – Gottfried Semper
16:00 – 16:15 mgr Bartosz Betka – Prawo naturalne a prawa człowieka
16:20 – 16: 35 mgr Kamil Wnuk (WSE UAM) – (Młody) człowiek i jego własne monitorowanie motywacji w syndemii koronawirusa
KOMITET NAUKOWY 3 MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „CZŁOWIEK – NATURA |

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska – WSE UAM

prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak – WSE UAM

prof. zw. dr hab. Barbara Nowak – WSE UAM

prof. zw. dr hab. Małgorzata Cywińska – WSE UAM

prof. zw. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak – ASP Łódź

prof. Francisco Villerreal – Universidad San Francisco de Quito, Ekwador

prof. Mariola Kwasek-Villerreal – Universidad San Francisco de Quito, Ekwador

prof. Roman Jaciv – Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych, Lwów

prof. Zenovia Shulha – Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych, Lwów

prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak – WSE UAM (przewodniczący)

prof. U SWPS dr hab. Katarzyna Schmidt-Przewoźna – SOF

prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak – WSE UAM

prof. UAM dr hab. Sławomir Futyma – WSE UAM

prof. UAM dr hab. Monika Kostrzewa – WPA UAM

prof. UAM dr hab. Renata Michalak – WSE UAM

prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak – WSE UAM

dr Katarzyna Forecka-Waśko – WSE UAM

dr Agnieszka Konarczak – WSE UAM

mgr Carlos Villerreal-Kwasek – Visual Designer, Ekwador

mgr Galina Diugowska – Narodowy Związek Artystów Ukrainy, Kijów

mgr Władimir Bałybierdin – Narodowy Związek Artystów Ukrainy, Kijów

KATALOG | STRONA INTERNETOWA |

Podsumowaniem pleneru jest dwujęzyczny katalog. W trakcie pleneru zostanie sporządzona profesjonalna dokumentacja fotograficzna, oraz po jego zakończeniu dokumentacja skończonych prac. Zostanie zaprojektowany dwujęzyczny katalog, który dostępny będzie on-line.

Katalog z ostatniej edycji dostępny na stronie projektu w zakładce publikacje.

Lub Bezpośrednio: Zobacz katalog 2019

RADA PROGRAMOWA 14. MIĘDZYNARODOWEGO PLENERU FORM Z WIKLINY I LAND ARTU |

Aleksandra Podębska – Dyrektor Poleskiego Ośrodka Sztuki, kulturoznawca

Danuta Pospiech – Kulturoznawca, pomysłodawca pleneru i jego wieloletni koordynator

Jędrzej Stępak – komisarz pleneru, wybitny artysta sztuki wikliny, tkaniny, pedagog, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Kowalska-Owczarek – koordynator pleneru, kurator projektów i wystaw plenerowych, artysta plastyk, kulturoznawca, redaktor kwartalnika artystyczno-literackiego ARTERIE

PARTNERZY PROJEKTU |

Ogród Botaniczny im. Jakuba Mosznowicza w Łodzi

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

Miejska Galeria Sztuki

Informacje i zapisy:

Agnieszka Kowalska-Owczarek

land.art.sztuka.ziemi@gmail.com
+48 506 170 150

X