Międzynarodowy Plener Form z Wikliny i Land Artu

M

Międzynarodowy Plener Form z Wikliny i Land Artu prezentuje nowoczesne polskie i światowe techniki rzeźby naturalnej, by poprzez propagowanie wiedzy o land art (sztuce ziemi) i eco-art (sztuce ekologicznej) odpowiedzieć na coraz większe zainteresowanie mieszkańców miasta ekologicznym sposobem życia, które bywa alternatywą dla cywilizacji pośpiechu, technologii i konsumpcji.

Celem wydarzenia jest wprowadzenie do oferty kulturalnej miasta unikatowej formy artystycznej specjalnie adresowanej do coraz liczniejszej pro ekologicznej społeczności łódzkiej, która silnie zaznacza swoją obecność w mieście i sukcesywnie buduje swoją obyczajowość.

Wydarzenie oferuje publiczności udział w profesjonalnym plenerze artystyczny, wykładach, warsztatach, pokazach multimedialnych, a wraz z całą obudowa merytoryczną daje łódzkim poszukiwaczom nowoczesności szansę odnalezienia zupełnie nowego sposobu spędzania czasu w dialogu z artystami sztuki ekologicznej, a tym samym dialogu z alternatywną filozofią życia.

Ogród Poleskiego Ośrodka Sztuki wraz z Ogrodem Botanicznym w Łodzi będą gościły artystów, którzy wpiszą swoje dzieła w przestrzeń natury. Plenerowi towarzyszą warsztaty plecionkarskie, farbiarstwa naturalnego oraz florystyczno-landartowskie.

Program wzbogacają wystawy, wykłady i spotkania, które rozwijają tematykę sztuki land art oraz TOŻSAMOŚCI – tematu tegorocznej edycji. Plener poprowadzi prof. Jędrzej Stępak. Będziemy gościć jedną z najwybitniejszych artystek tej dziedziny sztuki z Danii Jette Mellgren.

Anglojęzyczna strona projektu landartsztukaziemi.wixsite.com/openair

13. Międzynarodowy Plener Form z Wikliny i Land Artu. Tożsamość.
1 VII – 7 VII 2019

W lipcu ogród Poleskiego Ośrodka Sztuki wraz z Ogrodem Botanicznym w Łodzi będą gościły artystów, którzy wpiszą swoje dzieła artystyczne w przestrzeń natury. Land art, czyli sztuka ziemi, odnosi się do działań artystycznych, które wkomponowują się w krajobraz w sposób jak najbardziej naturalny lub przekształcają go celu stworzenia obiektów o charakterze artystycznym w synergii z naturą.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli współpracować z artystami zajmującymi się land artem od wielu lat. Plener poprowadzi prof. Jędrzej Stępak (Polska) uznany twórca wikliny. Będziemy gościć jedną z najwybitniejszych artystek tej dziedziny sztuki z Danii Jette Mellgren. W trakcie pleneru, na zamówienie Ogrodu Botanicznego, powstanie jej mistrzowska  realizacja. Wsparcia artystycznego w zakresie technik plecionkarskich udzieli Bernard Borzęcki – artysta, absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, mistrz rzemiosła plecionkarskiego.

Wszystkie etapy działań artystycznych przy powstawaniu rzeźb i instalacji są otwarte dla publiczności. Również wieczorne wydarzenia towarzyszące.

Plener artystyczny organizowany przez Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi jest dynamicznym, rozwijającym wydarzeniem, które współkształtuje łódzkie i międzynarodowe środowisko artystyczne. Od wielu lat wspieramy i edukujemy artystów związanych ze sztuką plecionkarstwa, wpisanego niedawno na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Dzięki plenerowi  land artem oraz pracą w materiale wikliny zainteresowało się wielu twórców związanych ze sztuką tkaniny i rzeźby. W Międzynarodowym Plenerze artyści uczestniczą w całym procesie powstawania formy artystycznej od jej koncepcji do realizacji w powiązaniu z miejscem, jego kontekstem i historią.

Plenerowi towarzyszą warsztaty, w których mogą uczestniczyć zarówno artyści, jak i osoby zainteresowane zgłębianiem technik. W przypadku realizacji plecionkarskich, które stanowiły dotychczas 90% realizacji, artyści korzystają z doświadczeń nabytych podczas warsztatów podczas pracy nad własną formą, jednocześnie wzbogacając ją własnymi, twórczymi rozwiązaniami. Uczestnicy mogą liczyć na pomoc prowadzących artystów-plecionkarzy w rozwiązywaniu problemów konstrukcyjnych oraz otrzymają pomoc techniczną niezbędną przy pracach gabarytowych. Do realizacji rzeźb można stosować również inne materiały, łącząc je ze sobą w dowolny sposób.

Organizator zapewnia różne rodzaje wikliny. Brak doświadczenia w pracy z materiałem wikliny nie jest przeszkodą do wzięcia udziału w plenerze.

Program wzbogacają wystawy, prezentacje, pokazy multimedialne, wykłady i spotkania, które rozwijają tematykę TOŻSAMOŚCI i sztuki land art. Po wydarzeniach towarzyszących zaplanowane są spotkania wieczorne, na których uczestnicy mogą zaprezentować własną twórczość, konsultować działania plenerowe.

Przed plenerem będą trwały konsultacje merytoryczne on-line, prowadzone przez kuratora pleneru Agnieszkę Kowalską-Owczarek. Uczestnicy pracują codziennie pod opieką artystyczną komisarza Jędrzeja Stępaka. W codziennej pracy artystycznej techniczne wskazówki będzie udzielał Bernard Borzęcki.

WARSZTATY |

Każdy z artystów ma możliwość udziału w warsztatach po uprzednim zgłoszeniu. Podczas pleneru odbędą się warsztaty plecionkarskie, z farbiarstwa naturalnego oraz florystyczno-landartowskie.

KATALOG |

W trakcie pleneru zostanie sporządzona profesjonalna dokumentacja fotograficzna, oraz po jego zakończeniu dokumentacja skończonych prac. Zostanie zaprojektowany dwujęzyczny katalog, który dostępny będzie on-line na anglojęzycznej stronie projektu.

KONKURS | WYSTAWY | PERFORMANCE – POKAZ MODY | WYKŁADY I PREZENTACJE |

Artyści pracują w dwóch lokalizacjach, łódzkim Ogrodzie Botanicznym oraz w ogrodzie Poleskiego Ośrodka Sztuki w Łodzi. Powstałe podczas pleneru prace zostaną objęte KONKURSEM. Publiczność (spacerująca w Ogrodzie Botanicznym, oraz ogrodzie Poleskiego Ośrodka Sztuki) będzie mogła swobodnie obserwować etapy pracy i proces twórczy. Prace plenerowe oceniać będzie profesjonalne jury. Wyłonieni artyści otrzymają nagrody pieniężne. Tematem prac konkursowych będzie TOŻSAMOŚĆ, rozumiana w sposób szeroki. Jest ona zagadnieniem kluczowym w budowaniu świadomości artystycznej.

Zadaniem wystaw jest ukazanie spektrum tematu pleneru. Wystawom towarzyszyć będą wykłady tematyczne bądź prezentacje zawierające odautorski komentarz dotyczący procesu twórczego, opowiadania o tożsamości wynikającej z przynależności do wspólnoty społecznej lub miejsca, tożsamości, którą buduje historia, tożsamości pochodzącej od związku z naturą oraz tym co zostało ukształtowane w tradycji jako FOLKLOR. Każda z identyfikacji związana jest z wartościami, które są nam bliskie i określają nasze osobiste identyfikacje.  Więcej szczegółów w programie.

KONFERENCJA NAUKOWA |

Plenerowi towarzyszy Międzynarodowa KONFERENCJA NAUKOWA organizowana we współpracy z Poleskim Ośrodkiem Sztuki przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem jest ”Tożsamość a edukacja.”

Uczestnicy pleneru będą mieli możliwość uczestnictwa w konferencji.

RADA PROGRAMOWA |

Agnieszka Kowalska-Owczarek – koordynator pleneru, kurator projektów i wystaw plenerowych, artysta plastyk, kulturoznawca, redaktor kwartalnika artystyczno-literackiego ARTERIE

Aleksandra Podębska – dyrektor Poleskiego Ośrodka Sztuki, kulturoznawca, menadżer kultury

Danuta Pospiech – kulturoznawca, pomysłodawca pleneru i jego wieloletni koordynator

Jędrzej Stępak – komisarz pleneru, wybitny artysta sztuki wikliny, tkaniny, pedagog, prof.
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

PARTNERZY PROJEKTU |

Ogród Botaniczny im. Jakuba Mosznowicza w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi
Miejska Galeria Sztuki
Dom Literatury w Łodzi
Zielona Łódź
Austriackie Forum Kultury
School of Form

PATRONAT HONOROWY |

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
• Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego
• Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
• Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska

Informacje i zapisy:

Agnieszka Kowalska-Owczarek
land.art.sztuka.ziemi@gmail.com
+48 506 170 150

Strona internetowa projektu
https://landartsztukaziemi.wixsite.com/openair

WARSZTATY | NABÓR!!!

Do udziału w warsztatach zapraszamy zarówno artystów, jak i osoby, które pragną poznać tajniki wiklinowych splotów, farbiarstwa i florystyki w wydaniu land art. Praca oparta jest na indywidualnym podejściu do uczestnika.

  • W tajniki  TECHNIK PLECIONKARSKICH wprowadzi uczestników beskidzki artysta, absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego, mistrz w rzemiośle plecionkarskim Bernard Borzęcki (Polska).
    warsztaty sześciodniowe | 9:00 – 13:00 w dniach, w których odbywają się warsztaty z florystyczno-land’artowskie oraz warsztaty z farbiarstwa  14.15 – 17.15
  • Galina Dyugowskaya (Ukraina), florystka, związana również ze sztuką wikliny, obiektu i biżuterii poprowadzi inspirujące warsztaty FLORYSTYCZNO-LAND’ARTOWSKIE.
    warsztaty jednodniowe | 9:00 – 13:00
  • Warsztaty z FARBIARSTWA w oparciu o włókna naturalne poprowadzi prof. Katarzyna Schmidt-Przewoźna (Poznań).
    warsztaty jednodniowe | 9:00 – 13:00

Akredytacja na warsztaty:  300 zł/ 600 zł 
300 zł – w cenie są posiłki w ciągu 2 dni kiedy praca jest do wieczora;
600 zł – w cenie są posiłki w ciągu 2 dni kiedy praca jest do wieczora i nocleg
Jest możliwość wykupienia posiłków na inne dni.

Plener: Obowiązuje opłata akredytacyjna w wysokości 630 zł lub 250 zł bez noclegu. (Osoby biorące udział w plenerze mogą w tej cenie mogą wziąć udział w warsztatach. Prosimy o informacje przy zgłoszeniu).
Zastrzegamy sobie prawo do indywidualnego zwolnienia z opłaty dla wybitnych artystów i zaproszonych rezydentów.

Do udziału w plenerze można się zgłaszać poprzez formularz lub po otrzymaniu zaproszenia imiennego.

POBIERZ FORMULARZ

Informacje i zapisy:
Agnieszka Kowalska-Owczarek – land.art.sztuka.ziemi@gmail.com
+48 506 170 150

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Miasta Łodzi.

ORGANIZATOR

FINANSOWANIE

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY

muzeum-ksiazki-artystycznej
MIEJSKA-GALERIA-SZTUKI
DOM-LITERATURY
zielona-lodz
X