Międzynarodowe Biennale Spotkania Teatralne „Terapia i Teatr”

Międzynarodowe Spotkania Teatralne „Terapia i Teatr”, od pierwszej edycji w 1995 roku, poświęcone są twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych, upowszechnianiu idei terapii przez sztukę teatru, integracji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, estetyce aktorstwa niepełnosprawnych, wreszcie dyskusji na temat miejsca osoby niepełnosprawnej we współczesnym teatrze.  Festiwal, zgodnie z naszą ideą, której jesteśmy od początku wierni, nie ma charakteru konkursu. Obok spektakli teatrów zawodowych, prezentujących wysoki poziom artystyczny, jest miejsce dla twórczości scenicznej niepełnosprawnych artystów amatorów, zarówno dzieci, jak i dorosłych a także grup integracyjnych.

DO POBRANIA

Regulamin Międzynarodowego Biennale XIV Spotkań Teatralnych Terapia i Teatr

Formularz dla grup teatralnych

Formularz dla obserwatora

Theatre group application form

Podczas festiwalu:

  • prezentujemy różne metody pracy scenicznej w zespołach skupiających osoby niepełnosprawne oraz metody terapii poprzez sztukę teatru
  • rozwijamy kreatywność i ekspresję twórczą osób niepełnosprawnych poprzez korzystanie z nowoczesnych metod terapeutycznych, opartych na technikach współczesnego teatru i dramy
  • wspieramy wymianę doświadczeń i współpracę między nauczycielami, reżyserami, instruktorami teatralnymi
  • prezentujemy walory artystyczne twórczości osób niepełnosprawnych
  • promujemy integrację niepełnosprawnych i pełnosprawnych uczestników festiwalu
  • promujemy twórczy potencjał i wszechstronne umiejętności niepełnosprawnych

Festiwal wytycza kierunki pracy dla terapeutów, stanowi wsparcie w ich dążeniach do osiągania jak najlepszych efektów terapeutycznych i artystycznych.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych -> POBIERZ

X