Kolejny projekt z „Erasmus+”

Niepotrzebne – użyteczne i estetyczne. Kreatywne podejście do recyklingu.

 

Od niedzieli do środy Poleski uczestniczy w kolejnym spotkaniu w ramach programu europejskiego Erasmus+.
Projekt partnerski „Niepotrzebne – użyteczne i estetyczne. Kreatywne podejście do recyklingu” wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju oraz uczenia się przez całe życie, a jego temat skupia się wokół propagowania właściwego sposobu postępowania względem środowiska i zachowania równowagi przyrodniczej. W skład partnerstwa wchodzi 7 organizacji z 6 krajów: Austrii, Szwecji, Portugalii, Włoch, Chorwacji i Polski. Nadrzędnym celem projektu jest podnoszenie poziomu kwalifikacji kształcenia. Grupę docelową stanowić będą edukatorzy, pracujący z dorosłymi, w tym z osobami zagrożonymi marginalizacją. Odbiorcami pośrednimi będą uczestnicy działań upowszechniających projekt na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. Będą nimi zarówno edukatorzy i odbiorcy prowadzonych przez edukatorów zajęć. W projekcie będzie uczestniczyło ogółem ok. 1000 osób.
Więcej o projekcie „Unnecessary – useful and aesthetic. Creative approach to recycling” przeczytacie tutaj.

Posty powiązane

X