Festiwal Terapia i Teatr

terapia

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Biennale, XIII Spotkaniach Teatralnych Terapia i Teatr, Łódź, 10 – 13 czerwca 2018. Zgodnie z tradycją zaplanowaliśmy zarówno przegląd teatralny, jak i konferencję, spotkania z twórcami, pokazy filmów oraz wystawy prac plastycznych. W ramach tegorocznego Biennale odbędzie się Konferencja Praktyczna, której jedną ze ścieżek stanowić będą wykłady, a drugą warsztaty instruktorskie. Patronat nad Biennale sprawuje Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego.

Prosimy obserwatorów oraz zespoły teatralne o nadsyłanie zgłoszeń (zespoły wraz z zarejestrowanymi na płytach DVD spektaklami) na adres:
Poleski Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a, 94-030 Łódź ( z dopiskiem TERAPIA i TEATR )

Formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: i.pietowska@pos.lodz.pl

Formularze do pobrania:

Regulamin Międzynarodowego Biennale XIII Spotkań Teatralnych Terapia i Teatr

Formularz dla grup teatralnych

Formularz dla obserwatora

Theatre group application form

Termin zgłoszeń zespołów teatralnych upływa 1 lutego 2018
Termin zgłoszeń dla obserwatorów upływa 3 kwietnia 2018
Rada Programowa podejmie decyzję o zakwalifikowaniu
zespołów do przeglądu teatralnego  w terminie do 1 marca 2014.
zdjęcie ze spektaklu J Dance company, Wiedeń

Posty powiązane

X