Dotknij Teatru

D
otknij Teatru to ogólnopolski projekt organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Jego celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. To wyjątkowo szeroka i interdyscyplinarna forma obchodów Dnia Teatru. Poprzez program zawierający różnorodne działania, m.in. spektakle, warsztaty, czytania dramatów, akcje plenerowe, performance, wystawy, próby otwarte, projekcje, wykłady i koncerty, promuje i popularyzuje sztukę teatru i czyni ją dostępną w najróżniejszych przestrzeniach.

Projekt Dotknij Teatru powstał w 2010 roku w Łodzi. Inicjatorem była grupa łódzkich artystów i animatorów kultury.

Zdzisław Jaskuła – dyrektor Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi podjął się w 2010 zadania administracyjnej i promocyjnej koordynacji akcji. Teatr miejski został Operatorem projektu. Niemal równocześnie w 2011 roku w Warszawie rozwinął się projekt Instytutu Teatralnego Chodź do teatru!, realizujący podobne cele. W związku z tym postanowiono połączyć siły oraz zaprosić do programu kolejne regiony.

2012 roku Dotknij Teatru świętowano już wspólnie w Łodzi, w Wielkopolsce, na Śląsku i na Mazowszu. W 2013roku przyłączyli się partnerzy ze wszystkich województw, pozwalając na organizację niemal 600 wydarzeń w 45 miastach. W edycji 2014 udział wzięło 49 miast, 178 podmiotów, odbyło się 701 wydarzeń. W 2015 roku udział wzięło już 55 miast, 189 podmiotów, a wydarzeń było blisko 800. 2016 rok to 153 organizatorów, 60 miast i 478 zdarzeń teatralnych.

Dotknij Teatru w 2018 roku pod hasłem DZIECI.ŃSTWO, ustanawia TEATR RODZINNYM PLACEM ZABAW. Sceny staną się miejscem budowania głębokich więzi podczas aktywnego doświadczania sztuki. DT stworzy okazję do istotnej rozmowy i refleksji. Pozwoli odpocząć. Nauczy twórczych wygłupów. Pokaże świat. Zada pytania. Otworzy przestrzeń na wzajemność i obecność, której ciągle nam za mało. Bohaterem uczyni Dziecko. Realne i To, które ukrywa się we wspomnieniach. Dziecko widz – od 0 do 3 lat, od 3 do 5, od 5 do 11. i młody widz od 11 – 16+ będzie honorowym gościem DT 18. Takie to będzie Święto Teatru – Familijne.
Łódzka edycja Dotknij Teatru 2018 jest finansowana ze środków Urzędu Miasta Łodzi.
Więcej o najnowszej edycji, na stronie dotknijteatru.pl

POBIERZ program DT 2018

OPERATOR PROJEKTU

FINANSOWANIE

PATRONAT HONOROWY

PARTNER

PATRONAT MEDIALNY

KLUB FESTIWALOWY

X

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl