Dotknij Teatru 2019

D
otknij Teatru to ogólnopolski projekt organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Jego celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. To wyjątkowo szeroka i interdyscyplinarna forma obchodów Dnia Teatru. Poprzez program zawierający różnorodne działania, m.in. spektakle, warsztaty, czytania dramatów, akcje plenerowe, performance, wystawy, próby otwarte, projekcje, wykłady i koncerty, promuje i popularyzuje sztukę teatru i czyni ją dostępną w najróżniejszych przestrzeniach.

Projekt Dotknij Teatru powstał w 2010 roku w Łodzi. Inicjatorem była grupa łódzkich artystów i animatorów kultury.

DT w liczbach od 2010 do 2018:

0
WYDARZEŃ
0
SPEKTAKLI
0
PERFORMANCE
0
WARSZTATÓW
0
WIDZÓW
0
ORGANIZATORÓW

Zdzisław Jaskuła – dyrektor Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi podjął się w 2010 zadania administracyjnej i promocyjnej koordynacji akcji. Teatr miejski został Operatorem projektu. Niemal równocześnie w 2011 roku w Warszawie rozwinął się projekt Instytutu Teatralnego Chodź do teatru!, realizujący podobne cele. W związku z tym postanowiono połączyć siły oraz zaprosić do programu kolejne regiony.

2012 roku Dotknij Teatru świętowano już wspólnie w Łodzi, w Wielkopolsce, na Śląsku i na Mazowszu. W 2013 roku przyłączyli się partnerzy ze wszystkich województw, pozwalając na organizację niemal 600 wydarzeń w 45 miastach. W edycji 2014 udział wzięło 49 miast, 178 podmiotów, odbyło się 701 wydarzeń. W 2015 roku udział wzięło już 55 miast, 189 podmiotów, a wydarzeń było blisko 800. 2016 rok to 153 organizatorów, 60 miast i 478 zdarzeń teatralnych.

Program Łódzkiej akcji Dotknij Teatru 2019 –> Więcej

Jubileuszowa 10-ta łódzka edycja DT 2019 odbędzie się pod hasłem MIASTO, by dać obraz Łodzi jako miasta teatru poprzez:

– wykorzystanie scenografii miasta oraz miejsc niescenicznych do działań artystycznych i edukacyjnych
– uczynienie Łodzian bohaterami teatru miasta
– integrację widzów z teatrem poprzez doświadczenia edukacyjne i głębokie przeżycia artystyczne

Program łódzkiej jubileuszowej 10 – tej edycji DT 2019 ma na celu manifestację sił teatralnych miasta w imię przekonania, że Łódź jest Miastem Teatru. Program ma zadanie promować projekty, które realnie przekraczają utarte schematy teatralne w zakresie:

– kształtowania i traktowania ram widowiska,

– metod pracy artystycznej/edukacyjnej,

– pozyskiwania grup odbiorczych,

– interaktywnych metod pracy z widzem i jego aktywizacji odbiorczej w teatrze,

– interpretacji przestrzeni teatralnej, w tym teatru enwironmentalnego

– wykorzystywania nowych technologii.

Łódzka edycja Dotknij Teatru 2019 jest finansowana ze środków Urzędu Miasta Łodzi. Operatorem projektu jest Poleski Ośrodek Sztuki.

www.dotknijteatru.pl
www.facebook.com/dotknijteatru

ORGANIZATOR PROJEKTU

PATRONAT HONOROWY

PARTNER

PATRONAT MEDIALNY

Łódzka edycja Dotknij Teatru 2019 jest finansowana ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych -> POBIERZ

X