Dotknij Teatru 2019

D
otknij Teatru to ogólnopolski projekt organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Jego celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. To wyjątkowo szeroka i interdyscyplinarna forma obchodów Dnia Teatru. Poprzez program zawierający różnorodne działania, m.in. spektakle, warsztaty, czytania dramatów, akcje plenerowe, performance, wystawy, próby otwarte, projekcje, wykłady i koncerty, promuje i popularyzuje sztukę teatru i czyni ją dostępną w najróżniejszych przestrzeniach.

Poleski Ośrodek Sztuki był operatorem DT od 2017 do 2019r. Obecnie operatorem DT jest Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych.

Projekt Dotknij Teatru powstał w 2010 roku w Łodzi. Inicjatorem była grupa łódzkich artystów i animatorów kultury.

DT w liczbach od 2010 do 2018:

0
WYDARZEŃ
0
SPEKTAKLI
0
PERFORMANCE
0
WARSZTATÓW
0
WIDZÓW
0
ORGANIZATORÓW

Zdzisław Jaskuła – dyrektor Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi podjął się w 2010 zadania administracyjnej i promocyjnej koordynacji akcji. Teatr miejski został Operatorem projektu. Niemal równocześnie w 2011 roku w Warszawie rozwinął się projekt Instytutu Teatralnego Chodź do teatru!, realizujący podobne cele. W związku z tym postanowiono połączyć siły oraz zaprosić do programu kolejne regiony.

2012 roku Dotknij Teatru świętowano już wspólnie w Łodzi, w Wielkopolsce, na Śląsku i na Mazowszu. W 2013 roku przyłączyli się partnerzy ze wszystkich województw, pozwalając na organizację niemal 600 wydarzeń w 45 miastach. W edycji 2014 udział wzięło 49 miast, 178 podmiotów, odbyło się 701 wydarzeń. W 2015 roku udział wzięło już 55 miast, 189 podmiotów, a wydarzeń było blisko 800. 2016 rok to 153 organizatorów, 60 miast i 478 zdarzeń teatralnych.

XI EDYCJA AKCJI DOTKNIJ TEATRU
W 2020 ROKU W ŁODZI
ODBĘDZIE SIĘ POD HASŁEM
OBECNOŚĆ
ZAPRASZAMY DO AKCJI ŁÓDZKIE INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I NIEZALEŻNYCH ARTYSTÓW.

Jak dołączyć do DT20/ ŁÓDŹ?
1. Zapoznaj się z REGULAMINEM DT 2020 www.dotknijteatru.pl

2. Pobierz wniosek zgłoszeniowy:
A. DT 20 ZGŁOSZENIE. WYDARZENIE ARTYSTYCZNE
B. DT 20 ZGŁOSZENIE. WYDARZENIE EDUKACYJNE

3. Wypełnij i prześlij zgłoszenie do 20 września 2019 r.:
– w wersji elektronicznej na adres koordynatorki projektu DT Poli Amber: pola.amber@gmail.com
– w wersji papierowej na adres: AKADEMICKI OŚRODEK INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, ul. Zachodnia 54/56, Łódź 90-403
(z dopiskiem na kopercie „DT 2020 – wniosek zgłoszeniowy”) lub osobiście w Biurze Organizacyjnym DT w AOIA
UWAGA! DT promuje inicjatywy studenckie!!
Konsultacje i informacje udzielane mailowo. (Adres: pola.amber@gmail.com) oraz bezpośrednio:
Spotkanie informacyjne odbędzie się 9 września 2019 o godz 14.00 w AOIA.

Lista wydarzeń przyjętych do programu zostanie ogłoszona pod koniec października 2019 roku
na www.dotknijteatru.pl.

www.dotknijteatru.pl
www.facebook.com/dotknijteatru

Jednocześnie informujemy, że operatorem DT został Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych.

X