Dotknij Teatru 2019

D
otknij Teatru to ogólnopolski projekt organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Jego celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. To wyjątkowo szeroka i interdyscyplinarna forma obchodów Dnia Teatru. Poprzez program zawierający różnorodne działania, m.in. spektakle, warsztaty, czytania dramatów, akcje plenerowe, performance, wystawy, próby otwarte, projekcje, wykłady i koncerty, promuje i popularyzuje sztukę teatru i czyni ją dostępną w najróżniejszych przestrzeniach.

Projekt Dotknij Teatru powstał w 2010 roku w Łodzi. Inicjatorem była grupa łódzkich artystów i animatorów kultury.

Zdzisław Jaskuła – dyrektor Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi podjął się w 2010 zadania administracyjnej i promocyjnej koordynacji akcji. Teatr miejski został Operatorem projektu. Niemal równocześnie w 2011 roku w Warszawie rozwinął się projekt Instytutu Teatralnego Chodź do teatru!, realizujący podobne cele. W związku z tym postanowiono połączyć siły oraz zaprosić do programu kolejne regiony.

2012 roku Dotknij Teatru świętowano już wspólnie w Łodzi, w Wielkopolsce, na Śląsku i na Mazowszu. W 2013roku przyłączyli się partnerzy ze wszystkich województw, pozwalając na organizację niemal 600 wydarzeń w 45 miastach. W edycji 2014 udział wzięło 49 miast, 178 podmiotów, odbyło się 701 wydarzeń. W 2015 roku udział wzięło już 55 miast, 189 podmiotów, a wydarzeń było blisko 800. 2016 rok to 153 organizatorów, 60 miast i 478 zdarzeń teatralnych.

Wyniki naboru łódzkiej edycji DT2019 –> Więcej

W  2019 ROKU W ŁODZI ODBĘDZIE SIĘ DZIESIĄTA – JUBILEUSZOWA EDYCJA AKCJI DOTKNIJ TEATRU POD HASŁEM MIASTO.

ZAPRASZAMY ŁÓDZKIE INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I NIEZALEŻNYCH ARTYSTÓW DO AKCJI. 

Jak dołączyć do DT19/ ŁÓDŹ?

1. Zapoznaj się z REGULAMINEM DT 2019 –> POBIERZ

2. Pobierz wniosek zgłoszeniowy:
A. DT 19 ZGŁOSZENIE. WYDARZENIE ARTYSTYCZNE –> POBIERZ(odt), POBIERZ(doc)
B. DT 19 ZGŁOSZENIE. WYDARZENIE EDUKACYJNE –> POBIERZ(odt), POBIERZ(doc)

3. Wypełnij i prześlij zgłoszenie do 20 września 2018 r.:
– w wersji elektronicznej na adres koordynatorki projektu DT: a.ciszowska@pos.lodz.pl
– w wersji papierowej na adres: Poleski Ośrodek Sztuki, ul Krzemieniecka 2a, Łódź 94-030

(z dopiskiem na kopercie „DT 2019  – wniosek zgłoszeniowy”) lub osobiście w Biurze Organizacyjnym DT w Poleskim Ośrodku Sztuki

UWAGA! promujemy inicjatywy studenckie!!

Konsultujemy i udzielamy informacji mailowo. (Nasz adres: a.ciszowska@pos.lodz.pl) oraz bezpośrednio:

Spotkanie informacyjne odbędzie się 10 września 2018 o godz 14.00 w POS – Teatr Szwalnia, ul. Struga 90.

Lista wydarzeń przyjętych do programu zostanie ogłoszona pod koniec października 2018 roku
na www.pos.lodz.pl  oraz www.dotknijteatru.pl.

www.dotknijteatru.pl
www.facebook.com/dotknijteatru

OPERATOR PROJEKTU

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych -> POBIERZ

X