Dotknij Teatru 2019 – nabór!

W  2019 ROKU W ŁODZI ODBĘDZIE SIĘ DZIESIĄTA –

JUBILEUSZOWA EDYCJA AKCJI DOTKNIJ TEATRU
POD HASŁEM MIASTO.

ZAPRASZAMY ŁÓDZKIE INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I NIEZALEŻNYCH ARTYSTÓW DO AKCJI. 

Jak dołączyć do DT19/ ŁÓDŹ?

1. Zapoznaj się z REGULAMINEM DT 2019 –> POBIERZ

2. Pobierz wniosek zgłoszeniowy:
A. DT 19 ZGŁOSZENIE. WYDARZENIE ARTYSTYCZNE –> POBIERZ(odt), POBIERZ(doc)
B. DT 19 ZGŁOSZENIE. WYDARZENIE EDUKACYJNE –> POBIERZ(odt), POBIERZ(doc)

3. Wypełnij i prześlij zgłoszenie do 20 września 2018 r.:
– w wersji elektronicznej na adres koordynatorki projektu DT: a.ciszowska@pos.lodz.pl
– w wersji papierowej na adres: Poleski Ośrodek Sztuki, ul Krzemieniecka 2a, Łódź 94-030

(z dopiskiem na kopercie „DT 2019  – wniosek zgłoszeniowy”) lub osobiście w Biurze Organizacyjnym DT w Poleskim Ośrodku Sztuki

UWAGA! promujemy inicjatywy studenckie!!

Konsultujemy i udzielamy informacji mailowo. (Nasz adres: a.ciszowska@pos.lodz.pl) oraz bezpośrednio:

Spotkanie informacyjne odbędzie się 10 września 2018 o godz 14.00 w POS – Teatr Szwalnia, ul. Struga 90.

Lista wydarzeń przyjętych do programu zostanie ogłoszona pod koniec października 2018 roku
na www.pos.lodz.pl  oraz www.dotknijteatru.pl.

www.dotknijteatru.pl
www.facebook.com/dotknijteatru

X