Dotknij Teatru

D
otknij Teatru to ogólnopolski projekt organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Jego celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. To wyjątkowo szeroka i interdyscyplinarna forma obchodów Dnia Teatru. Poprzez program zawierający różnorodne działania, m.in. spektakle, warsztaty, czytania dramatów, akcje plenerowe, performance, wystawy, próby otwarte, projekcje, wykłady i koncerty, promuje i popularyzuje sztukę teatru i czyni ją dostępną w najróżniejszych przestrzeniach.

Projekt Dotknij Teatru powstał w 2010 roku w Łodzi. Inicjatorem była grupa łódzkich artystów i animatorów kultury.

Zdzisław Jaskuła – dyrektor Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi podjął się w 2010 zadania administracyjnej i promocyjnej koordynacji akcji. Teatr miejski został Operatorem projektu. Niemal równocześnie w 2011 roku w Warszawie rozwinął się projekt Instytutu Teatralnego Chodź do teatru!, realizujący podobne cele. W związku z tym postanowiono połączyć siły oraz zaprosić do programu kolejne regiony.

2012 roku Dotknij Teatru świętowano już wspólnie w Łodzi, w Wielkopolsce, na Śląsku i na Mazowszu. W 2013roku przyłączyli się partnerzy ze wszystkich województw, pozwalając na organizację niemal 600 wydarzeń w 45 miastach. W edycji 2014 udział wzięło 49 miast, 178 podmiotów, odbyło się 701 wydarzeń. W 2015 roku udział wzięło już 55 miast, 189 podmiotów, a wydarzeń było blisko 800. 2016 rok to 153 organizatorów, 60 miast i 478 zdarzeń teatralnych.

Dotknij Teatru w 2018 roku pod hasłem DZIECI.ŃSTWO, ustanawia TEATR RODZINNYM PLACEM ZABAW. Sceny staną się miejscem budowania głębokich więzi podczas aktywnego doświadczania sztuki. DT stworzy okazję do istotnej rozmowy i refleksji. Pozwoli odpocząć. Nauczy twórczych wygłupów. Pokaże świat. Zada pytania. Otworzy przestrzeń na wzajemność i obecność, której ciągle nam za mało. Bohaterem uczyni Dziecko. Realne i To, które ukrywa się we wspomnieniach. Dziecko widz – od 0 do 3 lat, od 3 do 5, od 5 do 11. i młody widz od 11 – 16+ będzie honorowym gościem DT 18. Takie to będzie Święto Teatru – Familijne.
Łódzka edycja Dotknij Teatru 2018 jest finansowana ze środków Urzędu Miasta Łodzi.
DT Łódź na BIS! 1 – 10 czerwca 2018.
Zjawisko dominacji kultury cyfrowej kreuje nowy typ dzieciństwa, co przed kulturą a zwłaszcza teatrem stawia wyzwanie szukania nowych sposobów nawiązywania kontaktów z młodymi widzami. Teatr jako sztuka najsilniej nastawiona na bezpośredni kontakt, wydaje się, że ma obowiązek wyrywać dzieci z sieci, problemem jest to, że nie wypracował odpowiednich do tego narzędzi. W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie Program DT oferuje bogaty blok szkoleń dla pedagogów teatru, reżyserów i nauczycieli w zakresie: technik teatralnych, performance i kultury cyfrowej. Praca z reżyserami i artystami różnych specjalności, ma dać łódzkim animatorom narzędzia do prowadzenia nowoczesnej edukacji teatralnej nastawionej m.in na przeciwdziałanie uzależnieniom młodzieży i dzieci od cyberprzestrzeni oraz aktywizacji do udziału w kulturze i tworzeniu.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

PONIŻEJ DO POBRANIA PROGRAMY DT Łódź na BIS 2018!

POBIERZ program SPEKTAKLI

POBIERZ program WARSZTATÓW

POBIERZ szczegółowe opisy WARSZTATÓW

Więcej o najnowszej edycji, na stronie dotknijteatru.pl

OPERATOR PROJEKTU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

PATRONAT HONOROWY

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych -> POBIERZ

X