Poleski Ośrodek Sztuki POS Łódź
 
LOGO DO POBRANIA
wersja do druku TUTAJ 
wersja internetowa TUTAJ
 
Struktura własnościowa 

Poleski Ośrodek Sztuki jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzoną przez Miasto Łódź pod nr RIK 9/92.  Posiada osobowość prawną.
Nr NIP 727-10-15-112 , nr REGON 000282317 

Przedmiot działalności
 
Poleski Ośrodek Sztuki realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sztuki. 
Instytucja prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z polityką kulturalną państwa oraz miasta Łodzi, na podstawie własnego programu i w oparciu o przyjętą strategię Instytucji.

Podstawowym celem jest pozyskiwanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenia.
Podstawowe zadania Poleskiego Ośrodka Sztuki:
  • Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych różnorodnych grup odbiorców.
  • Przygotowanie do odbioru i tworzenia kultury.
  • Zaspokajanie potrzeb kulturalnych odbiorców.
  • Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Organizacja: 
 
Dyrektor
Aleksandra Podębska
kontakt: a.podebska@pos.lodz.pl

Zastępca Dyrektora
Anna Ciszowska
kontakt: a.ciszowska@pos.lodz.pl
 
Dział Finansowo-Księgowy
Główna Księgowa - Ewa Stręk
kontakt: e.strek@pos.lodz.pl

Kadry
Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych - Agnieszka Marczak
kontakt: a.marczak@pos.lodz.pl 

Dział Administracyjno - Gospodarczy
Kierownik - Ewa Piaskowska
kontakt: e.piaskowska@pos.lodz.pl

Dział Merytoryczny:
tel. 42 686 02 59
 
 
Adres i telefon kontaktowy jednostki
94-030 Łódź
ul. Krzemieniecka 2a
e-mail: biuro@pos.lodz.pl
Tel. 42 688 14 18, 42 686 02 59 
Fax. 42 688 13 47 
 
Filie Poleskiego Ośrodka Sztuki

POS Filia "Karolew"
Adres i telefon kontaktowy jednostki:
94-035 Łódź
ul. Bratysławska 6a
tel. 42 687 02 07
e-mail: karolew@pos.lodz.pl

 
Galeria Punkt Odbioru Sztuki
Adres i telefon kontaktowy jednostki:
90-557 Łódź
ul. Andrzeja Struga 90 (budynek Teatru Szwalnia)
tel. 601 354 494
e-mail: punktodbiorusztuki@gmail.com


Teatr Szwalnia
Adres i telefon kontaktowy jednostki:
90-557 Łódź
ul. Andrzeja Struga 90
+48 665 338 171
e-mail: teatrszwalnia@teatrszwalnia.pl

Zespołu Tańca Ludowego Harnam
Łódź, ul. Piotrkowska 282a
tel./fax: +48 42 684 05 14
menadżer zespołu: 0-663-35-75-75
e-mail: kontakt@harnam.pl
 

Majątek


Na podstawie Zarządzenia NR 4843/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2010r. przekazano Poleskiemu Ośrodkowi Sztuki w nieodpłatne użytkowanie działkę nr 65/10 o pow. 1,0242 ha oraz budynek o pow. 959 m²  zlokalizowane w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2A. Przekazanie potwierdzone aktem notarialnym z  dn. 15.04.2011 (Repertorium A nr 2017/2011).

Na podstawie Zarządzenia NR 91/VII/2014 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 grudnia 2014r. przekazano Poleskiemu Ośrodkowi Sztuki w nieodpłatne użytkowanie działkę nr 2/2 o pow. 0,1968 ha oraz budynek o pow. 792,80 m²  zlokalizowane w Łodzi przy ul. Andrzeja Struga 90. Przekazanie potwierdzone aktem notarialnym z  dn. 21.04.2015 (Repertorium A nr 2060/2015).

Pozostałe obiekty zajmowane przez Poleski Ośrodek Sztuki:
Filia Karolew  - ul. Bratysławska 6a  - lokal użytkowy o powierzchni 313,65 m²  wynajmowany od Spółdzielni Mieszkaniowej Karolew (umowa najmu z dn. 1.04.2016 r.),
 

Dostęp do informacji publicznej

Informacje publiczne nie umieszczone na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Poleskiego Ośrodka Sztuki mogą być udostępnione na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198).
Do pobrania>>>

PLIKI DO POBRANIA
 
Statut Poleskiego Ośrodka Sztuki  >>>
Schemat organizacyjny  Poleskiego Ośrodka Sztuki  >>>
Regulamin organizacyjny Poleskiego Ośrodka Sztuki >>>