Poleski Ośrodek Sztuki POS Łódź
Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglą…darki. zamknij
Tu realizujemy projekt Europejskie partnerstwo na rzecz działań włączających osoby zagrożone marginalizacją

 

Holistyczna Szkoła Trenerów. Dla kogo? 
Zapraszamy tych, którzy chcą się rozwijać i pracować z grupami. Projekt jest kierowany do osób chcących poszerzać swoją perspektywę zawodową i osobistą w wielu wymiarach i są gotowi na wyjście poza kanon szkoleń trenerskich. Zapraszamy osoby, które myślą o pracy z grupami jako swoim celu zawodowym, osoby rozpoczynające pracę trenerską, coachów chcących wzbogacić swój warsztat o kompetencje pracy z grupą, nauczycieli, liderów zespołów, absolwentów studiów, osoby realizujące tematyki wglądu, pracy z ciałem, uważności, świadomości, duchowości,  osoby poszukujące ścieżki rozwoju. Zapraszamy tych, którym po prostu zdarza się pracować z grupami, przekazywać wiedzę, informacje, zaciekawionych pracą trenera. Zapraszamy trenerów, którzy chcą poszerzyć swoją perspektywę rozumienia siebie i pracy z grupą. Otwieramy drzwi dla osób po prostu ciekawych siebie i poszukujących przygody rozwojowej. 
Zapraszamy więc każdego kto jest nastawiony na czynną pracę rozwojową, praktykę i poznawanie siebie w kontekście celu edukacyjnego jakim jest zdobycie zawodu trenera.

Cele Holistycznej Szkoły Trenerów
poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy przydatnej w zawodzie trenera,
rozwijanie umiejętności pracy z grupą i kształtowanie świadomości wspierającej rozwój osobisty i zawodowy uczestnika w poszerzonej holistycznej perspektywie. 
Szczegółowy program merytoryczny zamieszczony jest na www.hst.edu.pl 
 
Rezultaty Holistycznej Szkoły Trenerów
Rezultatem ukończenia Holistycznej Szkoły Trenerów jest posiadanie kompetencji  do pracy w zawodzie trenera oraz pogłębione rozumienie siebie w szerokiej holistycznej perspektywie kontaktu z innymi ludźmi i ze światem. Kończąc  Holistyczną Szkołę Trenerów będziesz posiadać narzędzia i systemy działania pozwalające samodzielnie działać i poruszać się na rynku projektów rozwojowych. Jednocześnie  uzyskasz głębokie rozumieniu ról trenera i sensu działania na rzecz siebie, innych  i świata w przyszłości w holistycznej perspektywie.  Rezultatem udziału w Holistycznej Szkole Trenerów jest więc Twoja gotowość do świadomego, wybierania, tworzenia i  realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych i rozwojowych. Certyfikat ukończenia Szkoły umożliwi Ci ubieganie się o rekomendację  trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dodatkową wartością płynącą z udziału w szkole są nawiązywane tu kontakty i wymiana merytoryczna pomiędzy uczestnikami. 
 
Co nas wyróżnia? 
1. Doświadczona, zróżnicowana kadra prowadząca warsztaty, treningi i superwizje.
2. Holistyczne ujęcie zawodu trenera widoczne w zagadnieniach programu projektu.
3. Holistyczne podejście do realizacji Szkoły uwidocznione w metodologii której używamy i uczymy.
4. Intensywność i głębokość pracy, czas  trwania szkoły  (330h dydaktycznych).
5. Prowadzenie zajęć przez pary trenerskie.
6. Zadania domowe łączące poszczególne moduły, wspierające wdrożenie umiejętności w życie.
7. Noclegi na sesjach wyjazdowych w cenie. 
8. Stosunek jakości projektu do jego ceny.
 
Zgłoszenie udziału w projekcie
Osoby zdecydowane na udział  w zajęciach  Holistycznej Szkoły Trenerów zapraszamy do złożenia zgłoszenia na www.hst.edu.pl i rozmowy wstępnej. Rozmowę możemy zrealizować spotykając się, telefonicznie bądź za pomocą Skype (po wcześniejszym ustaleniu terminu). Rozmowa zajmie nam od 15 do 30 min. (skype: bartosz plazak), lub tel: 502351161.
 
O Holistycznej Szkole Trenerów
Holistyczna Szkoła Trenerów powstała w oparciu o nasze ponad piętnastoletnie doświadczenia i obserwacje zebrane podczas prowadzenia grup. Zawiera najlepsze praktyki trenerskie. Jest obszerna, prawdopodobnie najobszerniejsza na rynku w chwili obecnej. Podejście holistyczne przejawia się  w niej na polu merytorycznym i metodologicznym. Szkoła obejmuje  warsztaty edukacyjne realizujące merytorykę zawodu trenera i treningi wspierające rozwój osobisty i rozwój świadomości uczestników. Warsztaty wyposażają uczestników w konkretne umiejętności oparte na uznanych modelach teoretycznych w ujęciu holistycznym. Treningi  ukierunkowują uczestników na głębokie pojmowanie siebie, ludzi, roli  i misji trenera, tak by świadomie, obserwował i wpływał na świat, budował go dla siebie i następnych pokoleń. Dostosowaliśmy program Szkoły do  wymogów związanych z uzyskaniem rekomendacji trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.  Umieściliśmy w programie zagadnienia specyficzne dla pracy z grupami rozwojowymi i biznesowymi oraz przestrzeń do swobodnej refleksji.  Metodologia stosowana w projekcie obejmuje  znane i autorskie, tradycyjne i  nowoczesne metody  pracy z grupą, jednostką,  narzędzia coachingowe i zaczerpnięte  ze ścieżek rozwoju duchowego. Do uczenia zawodu trenera podchodzimy bez kompromisów. Nasz certyfikat potwierdza wykonanie znaczącej  pracy własnej i posiadanie konkretnych kompetencji. Holistyczna Szkoła Trenerów to Twoja umiejętność pracy z każdą grupą  bogactwo wglądu w siebie i szeroka perspektywa na przyszłość. 
94-030 Łódź
Krzemieniecka 2a