Poleski Ośrodek Sztuki POS Łódź
Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglą…darki. zamknij
Tu realizujemy projekt Europejskie partnerstwo na rzecz działań włączających osoby zagrożone marginalizacją

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, akcja KA2

 
Koordynator: Poleski Ośrodek Sztuki 
 
Partnerzy projektu: Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie (Sofia, Bułgaria), Union- National Council for Gender Equality (Skopje, Macedonia), ARGE grenzen erzaehlen (Wiedeń, Austria), Teatar Tsvete (Sofia, Bułgaria), Institút socialneho, profesijneho a karieroveho rozvoja, n.o. (Sekule, Słowacja), Sprachendienst Konstanz (Konstancja, Niemcy), Stowarzyszenie "Obszary Kultury” (Łódź)
 
Projekt ma charakter edukacyjny. Celem jest podnoszenie poziomu kształcenia i kwalifikacji oraz uczenie się przez całe życie.
Dzięki rozwijaniu współpracy i wymianie doświadczeń organizacji z krajów partnerskich w dziedzinie działań na rzecz integracji i włączania osób zagrożonych wykluczeniem, edukatorzy będą zwiększać posiadane kwalifikacje, jak również uzyskiwać nowe i szlifować posiadane umiejętności psychologiczne, interpersonalne i metodyczne, niezbędne w pracy z „podopiecznymi”. 
 
 
Grupę docelową stanowią edukatorzy pracujący z osobami zagrożonymi marginalizacją (m.in. z seniorami, osobami z deficytami edukacyjnymi, imigrantami, ofiarami przemocy, osobami w trudnej sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem losów kobiet) wraz ze swoimi „podopiecznymi”. 
Staramy się rozpoznawać problemy wyżej wymienionych grup osób marginalizowanych, nawiązywać z nimi dialog i wspólnie szukać rozwiązań pozwalających na poprawę ich sytuacji. 
 
Metodologia: 
Do istoty problemów staramy się docierać stosując trzy uzupełniające się metody: wywiadu biograficznego , rozmów biograficznych, dramy.  
Problemem szczególnej uwagi jest temat migracji. 
 
Zapytamy odbiorców projektu jak postrzegają migrantów, jaka jest ich świadomość polityczna, jakie są stereotypy myślowe dotyczące tej tematyki, czy chcieliby się znaleźć w sytuacji migranta we własnym kraju. Poruszony również zostanie problem eurosieroctwa.  
 
Poznamy oczekiwania migrantów związane z nową destynacją.  Dowiemy się  jaki był powód emigracji, w jaki sposób dokonali wyboru swojego celu podróży i jaka jest ich znajomość jego społecznych, geograficznych i kulturalnych uwarunkowań. 
Wybrane wywiady zostaną zwizualizowane przez partnerów podczas spotkań szkoleniowych w ramach projektu, pod kierunkiem trenerów ze Stowarzyszenia Obszary Kultury i Teatru Tsvete. Wcielanie się w rolę pozwoli uczestnikom na lepsze zrozumienie problemów, z którymi borykają się przedstawiciele naszych grup docelowych, pozwala wychodzić poza własne doświadczenia, szukać nowych rozwiązań i poruszać problemy, których dotąd nikt nie zauważył. 
 
 
 
 
94-030 Łódź
Krzemieniecka 2a